Bliv certificeret vikarkonsulent

Vikarbureauernes Brancheforening (VB) i Dansk Erhverv udbyder nu nye hold i uddannelsen som vikarkonsulent. Uddannelsen udbydes eksklusivt for medarbejdere, der arbejder i et vikarbureau, som er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening.

Kursus

Bliv certificeret Vikarkonsulent

21. nov 2022-11. jan 2023
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Kursus

Uddannelsen henvender sig til alle ansatte i vikarbureauer i Vikarbureauernes Brancheforening, der skal have styr på vikarjura og anden ansættelsesretlig regulering og regler med særlig relevans for vikarer, der arbejder gennem vikarbureauer. Det kan være personalekonsulenter, rekrutteringsmedarbejder, sælgere. bogholdere, med mere.

Undervisningen er målrettet alt efter typen af vikarbureau, som deltageren arbejder for. Medarbejdere fra vikarbureauer med speciale i sundheds- og omsorgssektoren vil således blive undervist i overenskomster, der er relevant for dette område, mens medarbejdere fra øvrige typer vikarbureauer vil blive undervist i andre relevante overenskomster.

En anden nyskabelse i uddannelsen er, at deltagerne alene skal møde fysisk frem til en enkelt fuld undervisningsdag samt den afsluttende eksamen. Øvrige moduler gennemføres som webinarer eller som film, der kan følges online fra arbejdspladsen eller hjemmefra.

Hvorfor uddannelsen?
VB ønsker med uddannelsen at underbygge den høje standard hos brancheforeningens medlemmer og brancheforeningens autorisationsordning. Det skal ske ved at sikre en solid fælles viden hos alle relevante ansatte blandt VBs medlemsvirksomheder om de komplicerede regler, der gælder for vikarernes ansættelsesforhold. Målet er at skabe ekstra tryghed for brugervirksomheder og kunder omkring vikarbureauets rådgivning og compliance i forhold til lovgivning og overenskomstvilkår.

Hensigten er desuden at opfylde vikarbureauers behov for efteruddannelse af vikarbureauernes medarbejdere i en samlet målrettet uddannelse. Uddannelsen er en generalistuddannelse, så medarbejderne kan anvende den indenfor forskellige fagområder. Dog vil overenskomstforhold være målrettet vikarbureauets fagområde.

Dine fordele som certificeret vikarkonsulent!
Med en gennemført og bestået uddannelse, kan du kalde dig ”Certificeret vikarkonsulent”. Det er en personlig titel, der følger dig i din fremtidige karriere i vikarbranchen eller hos andre typer af virksomheder.

Med en bestået eksamen opnår du:

  • Diplom for din certificering som vikarkonsulent.
  • Optagelse på listen over certificerede vikarkonsulenter på VBs webpage.
  • Digitalt mærkat for din certificering, som du kan bruge i din mailsignatur eller andre relevante steder.
  • Info mappe med notater om pensum, du kan bruge fremover.
  • Online adgang til Dansk Erhvervs medlemssider med forskellig ajourført information, som du har adgang til så længe din arbejdsgiver er medlem af Dansk Erhverv.
  • Mulighed for at bruge din certificering i vikarbureauets markedsføring overfor kunder og vikarer.
  • At du bliver en endnu mere attraktiv medarbejder for din arbejdsgiver og i branchen.

Praktisk om uddannelsen
Uddannelsen består af 1 fuld undervisningsdag med fysisk fremmøde, der kræver forudgående forberedelse, samt af 3 webinarer og 4 film, der skal ses inden eksamen. Al undervisning foretages af Dansk Erhvervs jurister med specialisering af vikarforhold samt andre relevante medarbejdere i Dansk Erhverv.

Uddannelsen består af følgende moduler:

1. Modul: Grundlæggende vikarjura
Rekrutteringsprocessens elementer, vikarloven, konsekvenser ved trepartsforholdet af vikarens ansættelse samt det retlige forhold mellem vikarbureau og kunde (herunder kundekontrakter).

2. Modul: Webinar om metodisk anvendelse af overenskomster samt gennemgang af de vigtigste overenskomster for vikarbranchen
For dette modul vil deltagerne blive opdelt, så deltagere fra vikarbureauer med speciale indenfor sundhed og omsorg samt øvrige typer vikarbureauer, kan komme mere i dybden med relevante overenskomster i deres daglige arbejde. Det sker i erkendelse af, at vikarbureauernes arbejdsform er grundlæggende forskellige alt efter fagområde.

3. Modul: Webinar om ansættelseskontrakter

4. Modul: Webinar om stillingsannoncer og særligt beskyttede medarbejdere

5. Modul: Adgang online til 4 film om henholdsvis G-dage, sygedagpenge, autorisation i Vikarbureauernes Brancheforening, relevante regler om modregning og konsekvenser af vikararbejde på dagpenge og kontanthjælp

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor alle deltagere skal besvare 30 spørgsmål i form af en multiple choice test. Består man ikke eksamen ved første forsøg, har man adgang til en mulighed for reeksamen, der tidsmæssigt vil ligge kort tid efter den første eksamen. Alle deltagere skal mødes fysisk frem for at gennemføre eksamen, der vil være overvåget af en eksamensvagt.

Hvornår
1. modul: Mandag den 21. november kl. 09:00 – 16:00

2. modul (for sundhedsvikarbureauer): Tirsdag den 29. november kl. 13:00 – 14:30
Tilgå webinaret her

2. modul (for øvrige vikarbureauer): Torsdag den 1. december kl. 10:00 – 11:30
Tilgå webinaret her

3. modul: Tirsdag den 6. december kl. 10:00 – 11:30
Tilgå webinaret her

4. modul:  Torsdag den 15. december kl. 13:00 – 14:30
Tilgå webinaret her

5. modul: Online adgang efter torsdag den 15. decmeber 2022.

Eksamen: Onsdag den 11. januar kl. 10:00 – 12:00

Undervisning på 1. modul samt eksamen afholdes hos Dansk Erhverv på Børsen.

Tilmelding er bindende af hensyn til det begrænsede antal pladser. Det fulde deltagergebyr opkræves inden uddannelsen påbegyndes.

Oplægsholdere

Kontakt

Service

Jakob Tietge

Fagchef for servicebrancherne
Medarbejderprofil
Kursus og Event

Jeanette Rohd Gernsøe

Teamleader og Kursusmanager