Forebyg og afværg terrorangreb

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. På kurset bliver du briefet i, hvor truslen kommer fra og hvordan du kan være med til at forebygge angreb og skader som følge af angreb, fra terrorister og andre med tilsvarende voldshensigter.

Kursus

Forebyg og afværg terrorangreb

13. sep 2022 KL. 09.00-15.00
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Kursus

Terrortruslen mod Danmark vurderes af PET til fortsat at være alvorlig. Militant islamisme udgør den største terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Det illustreres bl.a. ved, at der er afværget et markant antal terrorangreb i Danmark. På kurset vil PET gennemgå hvorfra terrortruslen kommer og hvem og hvad der i Danmark er oplagte mål for terrorisme.

Du vil på kurset tillige blive klædt på til at skærpe din opmærksomhed på terrortruslen og tilsvarende trusler, hvilket vil øge sandsynligheden for, at du opdager truslen og kan forhindre angreb eller skade. Kurset bidrager dermed til større tryghed og sikkerhed på befærdede steder.

Kurset sætter bl.a. fokus på den aktuelle terrortrussel, danske terrorsager, mistænkelig adfærd, krisehåndtering, medier, pårørende, nødhjælpsprocedurer og hjælpemidler samt øvelser og beredskabsplaner.

Kurset tager udgangspunkt i filmklip om en terrorhandling, der fungerer som oplæg til undervisning og diskussion.

Der vil være indlagt pauser og frokost i nedenstående program.
Samarbejdspartner

Kontakt

Kursus- og eventafdelingen

33746072kursus@danskerhverv.dk
Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil