; ;

Netværk for Udbud inviterer til arrangement om ordregiveres samarbejde om tilsyn med sociale klausuler. 
  
Der er stort fokus på, at ordregiverne benytter deres indkøb til at løfte en række samfundsmæssige agendaer – fx i forhold til klima og miljø, arbejdsvilkår, inklusion og produktionsforhold. Som led i det benytter ordregivere i vidt omfang arbejdsklausuler og andre sociale klausuler i deres indkøb. Det har imidlertid vist sig, at håndhævelsen af vilkårene kræver særlige kompetencer.  
 
Statslige, regionale og kommunale ordregivere fik i forbindelse med ændringerne i udbudsloven mulighed til at samarbejde om kontrollen med leverandørernes overholdelse af de kontraktuelle forpligtelser, jf. lovens § 5b.  
  
Vær med, når vi sætter fokus på ordregiveres adgang til samarbejde om tilsyn med sociale klausuler mv. Advokat og partner Rikke Søgaard Berth fra Horten sætter rammen med et oplæg, hvorefter der vil være fælles dialog om mulighederne og udfordringerne. 
 
Netværk for Udbud 
I Dansk Erhverv og IKAs Netværk for Udbud får du kompetent sparring på udbudsområdet og inspiration til løsninger, der skaber bedre og mere effektive udbudsprocesser. 
 
Målgruppe  
Udbudsnetværket er for dig, der sidder med udbudsretlige problemstillinger i private eller offentlige virksomheder, rådgivningsvirksomheder og andre organisationer, der beskæftiger sig med udbudsret i teori og praksis. 
   
Vil du høre mere så kontakt chefkonsulent Malene Jæpelt.

Oplægsholdere

Morten Jung

Markedschef

Dansk Erhverv

Rikke Søgaard Berth

Partner

Horten

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.

Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil