Kemiens Faglige Dag

Kemiens Faglige Dag sætter fokus på Cirkulær økonomi og Ecodesign. Arrangementet giver indblik i, hvad der er op og ned i EU’s cirkulære økonomipakke og hvordan de nye krav om bæredygtige produkter og et muligt digitalt produktpas kan påvirke virksomhederne i fremtiden.

Arrangement

Kemiens Faglige Dag

19. jan 2023 KL. 10.00-13.00
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Event

Kemiens Faglige Dag giver en indflyvning til EU’s cirkulære økonomipakke, samt de vigtigste nedslag og diskussioner som er på vej indenfor området i EU. Desuden bliver der fokuseret på, hvad ændringerne af EU’s Ecodesign forordning betyder for virksomhederne og hvilke overvejelser de skal gøre sig i forhold til en mulig indførelse af et digitalt produktpas. Afslutningsvis vil der være inspiration til, hvordan man kommer godt i gang med sit klimaregnskab.

Kemiens Faglige Dag er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Kosmetik & Hygiejne og Kemi & Life Science.

Konferencen henvender sig til virksomheder som producerer, distribuerer og sælger kemiprodukter med en interesse for den grønne omstilling.

Samarbejdspartnere

Oplægsholdere

Kontakt

Kursus - og eventafdelingen

3374 6072kursus@danskerhverv.dk
Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi