; ;

Kemiens Faglige Dag giver en indflyvning til EU’s cirkulære økonomipakke, samt de vigtigste nedslag og diskussioner som er på vej indenfor området i EU. Desuden bliver der fokuseret på, hvad ændringerne af EU’s Ecodesign forordning betyder for virksomhederne og hvilke overvejelser de skal gøre sig i forhold til en mulig indførelse af et digitalt produktpas. Afslutningsvis vil der være inspiration til, hvordan man kommer godt i gang med sit klimaregnskab.

Kemiens Faglige Dag er et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Kosmetik & Hygiejne og Kemi & Life Science.

Konferencen henvender sig til virksomheder som producerer, distribuerer og sælger kemiprodukter med en interesse for den grønne omstilling.

Samarbejdspartnere

Oplægsholdere

Kereto Gormsen

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Søren Bukh Svenningsen

Chefkonsulent, Cirkulær Økonomi

Miljøministeriet

Anders Arenfeldt Holm

Fuldmægtig

Erhvervsstyrelsen

Joachim Marc Christensen

Head of Programmes, Climate & Environment

Global Compact Network Denmark

Fillip Løwén Nielsen

Co-founder og Managing Director

Lavinde Copenhagen

Vibeke Plambeck

Rådgiver, cand. Jur.

Juraad Aps

Christina Madsen

Product Manager

KiiltoClean

Kontakt

Kursus - og eventafdelingen

3374 6072kursus@danskerhverv.dk
Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi