; ;

Beskatning af medarbejdere

Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med Deloitte til et halvdagskursus om skattemæssige forhold for medarbejdere og honorarmodtagere m.fl.

Kursus

Beskatning af medarbejdere

13. jun 2023 KL. 09.00-13.00
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Kursus

På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx. jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger. Vi vil også sætte fokus på skattemæssige problemstillinger i forhold til hjemmearbejde og etablering af hjemmearbejdspladser samt afledte konsekvenser heraf.

Skatteregler for dækning af rejse- og befordringsudgifter gennemgås, herunder mulighed for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Korrekt håndtering af skattefrie godtgørelser er vigtig, da selv en lille administrativ fejl, kan få alvorlige skattemæssige konsekvenser.

Vi håber på en god dialog, og der er mulighed for at få svar på aktuelle spørgsmål fra hverdagen.


Du vil, efter deltagelse på dette kursus, automatisk modtage et digitalt kursusbevis direkte i din indbakke.

Som revisor optjener du 4½ OE-timer. 

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale kursusbeviser her.

Oplægsholdere

Niels Sonne

Stats.aut. revisor

Deloitte

Kontakt