; ;

Det er lidt overset i offentligheden, at vi i Danmark faktisk besidder store kompetencer om undervandsdomænet. I Danmark er der dybt specialiserede virksomheder inden for overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur under vand. Der er blandt andet virksomheder, som udvikler og producerer undervandsdroner med førende sonar- og sensorteknologi. Dronerne er eftertragtet hjælpemidler ift. objekt søgning i vand og kortlægning af havbunden. Til vands kan undervandsdronerne bruges af Søværnet til for eksempel den årlige søopmåling af det danske og grønlandske farvand eller ved minerydningsopgaver.

Teknologi indenfor undervandsdomænet er eksempelvis sonarer, hydrofoner og navigationsudstyr, Men også andet maritimt udstyr som er relevant ift. miljøundersøgelser, overvågning, kortlægning af havbund, minesøgning, samt inspektion af broer, dæmninger og andre installationer under vand.

Undervandsteknologi er utvivlsomt en del af fremtidens opgaveløsning. Og Danmark skal blive ved med at være helt fremme på den teknologiske udvikling.

På dette seminar sætter Dansk Erhverv, CenSec og Aalborg Universitet derfor fokus på dansk teknologi og know-how inden for undervandsdomænet.

Seminaret henvender sig primært til myndigheder, subsea virksomheder, forskere og politikere.

Samarbejdspartnere

Kontakt