; ;

På kurset gennemgår vi regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som fx. jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger. Vi vil også sætte fokus på skattemæssige problemstillinger i forhold til hjemmearbejde og etablering af hjemmearbejdspladser samt afledte konsekvenser heraf.

Skatteregler for dækning af rejse- og befordringsudgifter gennemgås, herunder mulighed for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Korrekt håndtering af skattefrie godtgørelser er vigtig, da selv en lille administrativ fejl, kan få alvorlige skattemæssige konsekvenser.

Vi håber på en god dialog, og der er mulighed for at få svar på aktuelle spørgsmål fra hverdagen.


Du vil, efter deltagelse på dette kursus, automatisk modtage et digitalt kursusbevis direkte i din indbakke.

Som revisor optjener du 4 OE-timer. 

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale kursusbeviser her.

Oplægsholdere

Lars Bennedsgaard Andersen

Tax Director

Deloitte

Kathe Kristensen

Skattekonsulent

Deloitte

Kontakt