; ;

Skab resultater gennem dine medarbejdere

Bliv klædt på med konkrete redskaber og ny inspiration til din rolle som leder. Kurset er velegnet til nye og nuværende ledere, som ikke har en formel lederuddannelse, eller som trænger til ny inspiration.

Kursusforløbet på 5½ moduler kombinerer deltagernes ledererfaringer, teoretiske input og konkrete øvelser med fokus på, at deltagerne afprøver metoder i egen virksomhed, får feedback, reflekterer og prøver igen.

Kursets forløb

Før kurset
Udfylder du en online JTI-personlighedsprofil og modtager en kollektiv tilbagemelding med individuel JTI-afklaring. Inden kurset modtager du en velkomstpakke med praktisk information og opgaver. Foruden udførelse af opgaver skal du også inden kurset afklare mål og ønskede effekter af deltagelsen med din nærmeste leder.

Under kurset
Integreres din JTI-personlighedsprofil, og mellem kursusmodulerne arbejder du med konkrete forhold i din egen virksomhed med udgangspunkt i kursets temaer, samt din målafklaring med nærmeste leder.

Datoer og indhold

Modul JTI: Kollektiv JTI-tilbagemelding afvikles torsdag den 16. november 2023 fra kl. 13.00-16.00.

 • Hvad er dine præferencer?
 • Kollektiv tilbagemelding med individuel afklaring

Modul 1: Fredag den 17. november 2023: Din lederrolle – autoritet og integritet

 • Perspektiver på ledelse, lederrollen og dilemmaer
 • Autoritet og autenticitet som leder
 • Feedback ledelsesværktøj
 • Ledelseskommunikation


Modul 2: Tirsdag den 12. december 2023: Arbejdsmiljøledelse og situationsbestemt ledelse

 • Lederens rolle og ansvar i forhold til arbejdsmiljø
 • Delegering af ansvar og opgaver
 • Matching af ledelsesstil med medarbejderens udviklingsbehov


Modul 3: Tirsdag den 16. januar 2024: Ret og pligt i ansættelsesforholdet og lederens samtaler

 • Rettigheder og pligter som leder
 • Regler for ansættelse, advarsler, afskedigelser og sygdom
 • Håndtering af vanskelige samtaler


Modul 4: Tirsdag den 6. februar 2024: Medarbejdertrivsel og forandringsledelse

 • Afskedigelsessamtalen
 • Motivering af medarbejderne
 • Håndtering af modstand mod forandring
 • Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde


Modul 5: Tirsdan den 27. februar 2024: Teamledelse og konflikthåndtering

 • Teamledelse og teamperformance
 • Relationer og samarbejde
 • Konflikthåndtering
 • Læringsopsamling


Alle moduler - undtagen JTI modulet - bliver afholdt fra kl. 09.00-16.00. 
Alle moduler afholdes hos Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K. 

Det er muligt at deltage op til maks. fem medarbejdere fra samme virksomhed per hold. 

Du vil, efter deltagelse på dette kursus, automatisk modtage et digitalt kursusbevis direkte i din indbakke.

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale kursusbeviser her.

Betalingsbetingelser
Faktura for ”Grundlæggende ledelse” fremsendes til betaling ved dato for afvikling af modul 1. Ved aflysning senere end en måned før opstart på forløb betales 50 % af det samlede beløb. Ved aflysning senere end 14 dage før opstart på forløb betales det fulde beløb.

Oplægsholdere

Jens Teisen

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Pernille Taarup

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Charlotte Friis

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Udtalelse:

Tohundrede tak for et på alle måder både spændende og interessant kursusforløb i grundlæggende ledelse. Det har været utroligt inspirerende og lærerigt, både gennemgang af kursusmaterialet, perspektivering via håndgribelige eksempler, men også de mange gode diskussioner i grupperne. Den varmeste anbefaling herfra.

Uffe David, Head of Vendor Management, Danske Spil

Relaterede

Kontakt

Kursus- og eventafdelingen

3374 6072kursus@danskerhverv.dk