; ;

Netværket vil have særligt fokus på at:

  • facilitere idé- og erfaringsudveksling på tværs af branchen
  • monitorere relevant lovgivning på fondsområdet
  • interessevaretage med fokus på fondenes samfundsmæssige rolle, rammevilkår og forsøge at styrke disse
  • sikre tilbud om deltagelse i relevante kurser, seminarer og events

På første møde i netværket sætter vi bl.a. fokus på bestyrelsesarbejdet, herunder sammensætning og evaluering af indsatser samt hvordan samfundet kan gøre det mere attraktivt at drive og etablere nye små og mellemstore fonde. Herudover vil der være tid til netværk.

Oplægsholdere

Marianne Philip

Advokat og partner

Kromann Reumert

David Dencker

Direktør

Grant Compass

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.