; ;

Vi befinder os i en biodiversitetskrise. Tab af biodiversitet er et fokusområde, der i stigende grad får en større og større opmærksomhed og bevågenhed og står højt på den globale bæredygtighedsdagsorden. En krise, der er svær at forstå og måle, men som har store konsekvenser for livet på kloden.  
 
Fra politisk hold er man begyndt at rette opmærksomheden på udfordringerne, og de kalder på handling nu - både fra erhvervslivet og den offentlige sektor. 
 
Danske virksomheder er generelt bevidste omkring biodiversitets vigtighed. Nogle er kommet i gang, men undersøgelser viser også, at mange virksomheder endnu ikke har fokus på biodiversitet i bæredygtighedsstrategien. 
 
Dansk Erhverv inviterer til konferencen Biodiversitet: Fremtidens forretningsgrundlag?, hvor du kan blive klogere på biodiversitet, og det arbejde som pågår, såvel som de muligheder der er for at bidrage positivt som både erhvervsliv og offentlig indkøber.  
 
På konferencen sætter Dansk Erhverv fokus på dilemmaerne og udfordringerne, men også på, hvordan danske virksomheder og offentlige indkøbere kan iværksætte tiltag for at takle biodiversitetstrusler, og som skaber positiv indvirkning på genskabelsen af en natur i balance og som samtidig kan danne grobund for nye forretningsmuligheder.  

Oplægsholdere

Claus Krogh

Head of Communication and CSR

Lidl

Marta Andhov

Københavns Universitet

Brian Mikkelsen

Adm. direktør

Dansk Erhverv

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef

Dansk Erhverv

Bo Øksnebjerg

Direktør

WWF

Torsten Hvidt

Partner

Bain & Company

Magnus Heunicke

Miljøminister

Miljøministeriet

Katherine Richardson

Professor

Københavns Universitet

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.

Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil