; ;

I Dansk Erhverv arbejder vi for at gøre det lettere for vores medlemmer at drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Vi arbejder for at skabe bedre rammevilkår og for at styrke branchens udviklingsmuligheder.

Vi oplever en stor efterspørgsel på rådgivning i forhold til Hoteloverenskomsten og de overenskomstspecifikke spørgsmål. Vi inviterer derfor til et heldagskursus i Hoteloverenskomsten.

Kurset henvender sig først og fremmest til dem, der ønsker en generel indførelse i overenskomstens regler men også til dem, der ønsker at blive opdateret på seneste nyt inden for overenskomstens område.

På kurset vil der blive gennemgået de grundlæggende elementer inden for følgende emner:

  • Medarbejder- og faggrupper, mv.
  • Faggrænser og faggrænsefleksibilitet 
  • Ansættelsesbeviser og de kommende ændringer
  • Minimalløn og den personlige løn, løntillæg
  • Arbejdstid og arbejdstidsplanlægning
  • Lokalaftaler og lokale aftalerelationer 
  • Kort om sygdom, sygefravær mv.
  • Opsigelse

I gennemgangen af hoteloverenskomsten vil der blive inddraget det nye fra overenskomstfornyelsen i foråret samt de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og Arbejdsretten.

Oplægsholdere 
Vi stiller med erfarne oplægsholdere, som også står til rådighed for dialog i pauserne og umiddelbart efter kurset.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til hoteldirektører, hotelchefer, HR-chefer, personaleansvarlige og driftsledere (restaurantchefer, køkkenchefer, F&B, receptionschefer og oldfruer).

Kurset er for alle virksomheder, der enten overvejer at tiltræde, følger eller er omfattet af overenskomsten. 

Du vil, efter deltagelse på dette kursus, automatisk modtage et digitalt kursusbevis direkte i din indbakke.

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale kursusbeviser her.

Priser 
ER MAN ARBEJDSGIVERMEDLEM HOS DANSK ERHVERV, ER KURSET GRATIS, IMENS MAN VED ANDRE DANSK ERHVERV-MEDLEMSKABER (FULL SERVICE OG BASIS) OPKRÆVES KR. 1.495,00 EFTER KURSETS AFHOLDELSE.

Oplægsholdere

Johanne Hansted

Advokat

Dansk Erhverv

Relaterede

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.