; ;

Nu er det første lovforslag om en forebyggelsesplan for børn og unges forbrug af alkohol, nikotin og tobak vedtaget i Folketinget. Med lovforslaget kommer ændringer, som får betydning i onlinehandlen, da der med ikrafttrædelse den 1. oktober 2024 indføres et krav om aldersverificering ved fjernsalg af alkohol, nikotin og tobak.

Kravet til aldersverificering er, at den handlende effektivt skal kunne identificere køberens alder, og at det forventes, at der ved kontrol kan redegøres for og dokumenteres, hvordan køber er aldersverificeret.

Signaturgruppen er certificeret MitID broker og en IT-virksomhed, som hjælper både private og offentlige organisationer inden for identitet og sikkerhed baseret på MitID-infrastrukturen.

På webinaret vil Signaturgruppens direktør og medstifter præsentere løsningsmuligheder for, hvordan krav til aldersverificering kan løftes ved anvendelse af MitID til identifikation af en given brugers alder, herunder med fokus på dataminimering, således I kun indsamler og behandler de oplysninger om slutbruger, der er nødvendige for at opfylde kravene.

Frister

  • Tilmeldingsfrist d. 28. august 2024
  • Afmeldingsfrist d. 28. august 2024

Oplægsholdere

Susan Kit Hansen

Signaturgruppen

Niels Frimodt Sørensen

Signaturgruppen

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.

Digital Handel

Jens Wedenborg

Chefkonsulent