; ;

Dette morgenmøde giver dig og din virksomhed et lynkursus i, hvordan man bedst forbereder sig på et generationsskifte i virksomheden: Hvordan planlægges generationsskiftet? Hvilke samtaler skal tages? Hvordan er beskatningsreglerne ved overdragelse af virksomheden, herunder gave- og boafgiften? Hvordan værdiansættes virksomheden? Hvordan er den politiske situation? Hvordan er gældende arveret? Hvordan kan et testamente sikre, at tingene bliver, som du ønsker?

Ligeledes vil de nye forbedrede regler for generationsskifte blive gennemgået. Herunder sænkelsen af generationsskifteskatten fra 15 pct. til 10 pct., retskravet på en skematisk værdiansættelsesmodel og ikke mindst undtagelsen af aktiv ejendomsudlejningsvirksomhed fra pengetanksreglen.

Det, og meget mere, vil kompetente oplægsholdere svare på. Du vil også få mulighed for at netværke med repræsentanter fra andre familie- og ejerledede virksomheder, der måske står i samme situation som dig selv.

 

Målgruppe

Arrangementet er målrettet små og mellemstore virksomheder, der står over for et kommende generationsskifte eller allerede er i gang. Alle virksomheder og interessenter er dog mere end velkomne.

Frister

  • Tilmeldingsfrist d. 21. august 2024
  • Afmeldingsfrist d. 21. august 2024

Oplægsholdere

Karina Hejlesen Jensen

PWC

Linea R. Conforti

Lund Elmer Sandager Advokater

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef

Dansk Erhverv

Relaterede

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.