; ;

På kurset vil der blive lagt særlig vægt på arbejdstidsreglerne, herunder arbejdsplaner, weekendarbejde og regler om søgnehelligdage.

Derudover vi vil også gennemgå overenskomstens regler vedr.:

 • Løn herunder de nye satser, lokal løndannelse
 • Feriefridage
 • Den nye ansættelseform "fleksibel deltidsbeskæftigelse"
 • Fritvalgslønkonto
 • Seniorfridage
 • Barselsregler
 • Barns sygdom, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage
 • Pension
 • Kompetence- og uddannelsesregler
 • Tillidsrepræsentantregler mv. herunder nye regler for tillidsmænd
 • Aftaler om natarbejde mv.

De seneste afgørelser fra faglige voldgifter og Arbejdsretten vil blive inddraget ved gennemgang af overenskomsten. 

Målgruppe
Kurset henvender sig både til praktikere og HR funktioner, som arbejder med butiksoverenskomsten i sin dagligdag.  

Du vil, efter deltagelse på dette kursus, automatisk modtage et digitalt kursusbevis direkte i din indbakke.

Læs mere om Dansk Erhvervs digitale kursusbeviser her.

Frister

 • Tilmeldingsfrist d. 29. april 2024
 • Afmeldingsfrist d. 29. april 2024

Undervisere

Marianne Bækgaard Nielsen

Underdirektør

Dansk Erhverv

Helene Dybdahl Michaelsen

Advokat

Dansk Erhverv

Relaterede

Kontakt

Kursus og Event

3374 6072kursus@danskerhverv.dk

Åbningstider på telefonen er hverdage mellem kl. 8 - 16.