; ;

Digitale rapporter

Her kan du se Dansk Erhvervs interaktive digitale rapporter. Rapporterne dækker over nøgletal i en række af de brancher, som Dansk Erhverv repræsenterer. Nøgletallene omhandler omsætning, arbejdssteder, fuldtidsansatte m.m., og relevante statistikker udplukket af Dansk Erhvervs konsulenter. Derudover finder du rapporter om forskellige tværgående emner, der er relevante for den nuværende situation i det danske erhvervsliv. Vi lægger løbende nye rapporter op. 

Interaktive brancherapporter

Tværgående nøgletalsrapporter

Kommunekort

Hvordan klarer din kommune sig, målt på mere end 50 parametre?