; ;

Langt den overvejende del af overenskomsterne på Dansk Erhvervs område skal - i lighed med overenskomsterne på det øvrige DA-område - fornyes med virkning fra 1. marts 2023.

Der fandt senest generelle overenskomstforhandlinger sted i 2020, hvor der blev indgået en lang række 3-årige aftaler. Det er disse aftaler, der nu skal genforhandles til fornyelse den 1. marts 2023.

 • Tidsplan for OK-forhandlingerne 2023

 • Der er i sagens natur ikke en fast tidsplan for forhandlingsforløbet. På baggrund af tidligere overenskomstfornyelser vil det tidsmæssige forløb kunne være:

 • Efterår 2022

  Overenskomsttemaer og krav til overenskomstfornyelserne identificeres. Dette sker bl.a. ved at indhente erfaringer og ønsker på medlemsmøder og ved andre former for dialog med medlemsvirksomhederne.

 • Efterår 2022

  Indledende og sonderende møder med lønmodtagerforbund om OK2023.

 • Efterår 2022

  "Klimaaftale" indgået mellem FH og DA. Dansk Erhverv indgår endvidere separate "klimaaftaler" på enkelte områder.

 • November 2022

  Opsigelse af overenskomster uden for FH.

 • December 2022/januar 2023

  Kravsudveksling og indledende forhandlinger på overenskomstområder i Dansk Erhverv.

 • Februar-Marts 2023

  Forhandling af Dansk Erhvervs overenskomster. Rammerne koordineres med de øvrige DA-organisationer. Forligsinstitutionen inddrages evt. i forhandlingerne på de enkelte områder.

 • 1. marts 2023

  Overenskomsterne udløber den 1. marts 2023.

 • Marts-april 2023

  Samlet mæglingsforslag forventes fremsat.

 • April-maj 2023

  Mæglingsforslag vedtages eller forkastes efter afstemning på lønmodtager- og arbejdsgiverside.

 • Maj 2023

  Nye overenskomster eller eventuel konflikt, hvis mæglingsforslaget forkastes.