Detailhandel

Indhold

Detailhandel events Analyser om detailhandel Kontakt os Agendaer Nyhedsbrev

Mød Lotte Engbæk Larsen på Twitter

Den danske detailhandel skal have bedre vilkår

Det skal være attraktivt at drive detailvirksomhed både på hjemmemarkedet og på de internationale markeder. Det er Dansk Erhvervs overordnede mål for vores politiske arbejde for detailhandlen.

Detailbranchen omsætter for 341 mia. kr. årligt og beskæftiger i alt 233.000 danskere. Sektoren udgør således en vigtig del af Danmarks økonomi og med til at sikre vækst og beskæftigelse i hele landet. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for danske detailvirksomheder - fra overenskomster til regulering af forbruger-, fødevare- og miljøområdet, samt for gode erhvervsvilkår og international handel. 

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for, at:

  • Byrdefuld og uhensigtsmæssig lovgivning og regulering skal reduceres til gavn for både forbrugerne og virksomhederne.
  • Fair og lige konkurrence skal sikres, så danske virksomheder ikke oplever konkurrenceforvridning, men kan konkurrere på ordentlige vilkår.
  • Afgifter, skatter og moms skal reduceres, så det bliver mere attraktivt at drive detailvirksomhed i Danmark.
  • Illegal handel og kriminalitet skal forebygges og bekæmpes på mest effektiv vis af relevante myndigheder.
  • Uddannelsessektoren skal indrettes sådan, at detailvirksomhederne kan rekruttere kompetent arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Følg os på LinkedIn: Dansk Erhverv - Detailhandlen

På agendaen lige nu