Genåbning af detailhandlen

Detailhandlen er nu helt genåbnet efter vinterens nedlukning. Der gælder dog stadig en lang række krav til de åbne butikker, bl.a. vedr. skiltning og antal kunder pr. kvadratmeter. Få overblikket her.

På agendaen

Hele detailhandlen er fra den 21. april 2021 åben igen efter flere måneders nedlukning hen over vinteren. Kravet om tidsbestilling i butikker over 10.000 kvm er bortfaldet, og derudover må alle indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. holde åbent (gælder ikke ved lokale og automatiske nedlukninger – se længere nede). Kravene til mundbind, håndhygiejne, skiltning m.v., er stadig gældende i hele detailhandlen. Få et overblik over alle kravene i "Oversigt over restriktioner i detailhandlen pr. 21.04.21.pdf".

Den 13. april 2021, blev arealkravet forenklet og lempet for hele detailhandlen, så der ikke længere skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, centre mv. Arealkravene er derfor nu følgende:

Areal

Antal kvm pr. kunde

0-1.999 kvm

4 kvm

2.000-4.999 kvm

6 kvm, dog min. 500 kunder*

5.000-9.999 kvm

8 kvm, dog min. 833 kunder*

10.000 kvm og derover

10 kvm, dog min. 1250 kunder*


*Svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil fx sige, at en butik med et areal på mellem 5.000-9.999 kvm som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2.000-4.999 kvm.

Lokale og automatiske nedlukninger
Der er blevet udarbejdet en model for automatisk, lokal nedlukning, af bl.a. udvalgsvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner mv. i specifikke sogn eller kommuner, hvis de opfylder en række kriterier. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation, og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov. Kriterierne kan ses her.

Læs hvordan myndighederne forventer at forholde sig til lokale nedlukninger her: Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19.pdf (coronasmitte.dk) 

Følg de daglige smittetal direkte på SSI’s dashboard: COVID-19 Dashboard (arcgis.com) 

Krav til serveringssteder
Den 21. april 2021 må alle cafeer, restauranter mv. åbne. Sidste udskænkning er klokken 22, og de skal lukke klokken 23. Krav og retningslinjer til serveringsstederne ligner i det store hele dem, der var gældende inden nedlukningen i december, dog suppleret med krav om coronapas ved indendørsservering. Ved udeservering gælder der ikke krav om coronapas og heller ikke et arealkrav for hvor mange gæster, der tillades adgang for, men området skal indrettes sådan, at der kan opretholdes 1 meters afstand mellem gæsterne. Læs Erhvervsministeriets retningslinjer for serveringssteder 06.05.21

De seneste regler og retningslinjer
• Læs den seneste bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. (Retsinformation). 

• Læs mere om krav og anbefalinger til butikker på virksomhedsguiden.dk og på coronasmitte.dk.

• Erhvervsministeriets adfærdsguide, som skal hjælpe butikker med at overholde retningslinjerne for blandt andet synlig skiltning, håndsprit og afstandskrav.
Adfærdsguide til butikker om Covid-19.pdf

• Erhvervsministeriets sektorpartnerskabsretningslinjer om ansvarlig indretning i detailhandlen mv. 
Sektorpartnerskabsretningslinjer for detailhandlen 21.04.21.pdf

• Erhvervsministeriets Q&A for detailhandlen.
Q&A om nedlukning af detailhandlen 21.04.21.pdf

Hvad har nedlukning og restriktioner betydet?
Nedlukningen har haft og har stadig alvorlige konsekvenser. Læs om hvordan i Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse:
Overblik: Ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv

Andre relevante fokusområder