Detailhandel

Retningslinjer for detailhandlen under COVID-19

Hele detailhandlen i Danmark er nu åben, men der er fortsat en række retningslinjer, der skal følges. Dansk Erhverv har derfor lavet et overblik over de eksisterende retningslinjer om butiksindretning, håndsprit, skiltning og maksbegrænsninger på antallet af kunder i butikkerne.

På agendaen

Det er afgørende, at smittefaren i Danmark fortsat minimeres og derfor er det vigtigt at følge myndighedernes retningslinjer. Nedenfor er listet en række af de væsentligste links til retningslinjer for detailhandlen.

Tjekliste til genåbning af butikker under COVID-19
Dansk Erhverv har i samarbejde med myndigheder og detailhandlen udarbejdet en tjekliste, som kan bruges til inspiration til genåbning af den danske detail- og udvalgsvarehandel. Tjeklisten omhandler både indretningen af butikkerne og opsætning af informationsmateriale. Tjekliste til genåbning af butikker under COVID-19.

Retningslinjer for indretning af udvalgsvarebutikker på over 2.000 m²
Retningslinjerne for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² stiller skrappere kvadratmeterkrav, fordi der er større risici for smittespredning, når mange mennesker stimler sammen. Det betyder eksempelvis, at varehuse og andre store butikker mellem 2.000 og 4.999 m2 maksimalt bør tillade adgang for 1 person pr. 8 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Læs Erhvervsministeriets retningslinjer for udvalgsvarebutikker.

Retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner
Indkøbscentre og stormagasiner skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand og flaskehalse på enkelte områder undgås. Det enkelte center fastlægger egne retningslinjer for ophold i hhv. centrene, eks. afstandsmarkering ved indgange og hvor der kan opstå flaskehalse. For butikker i et indkøbscenter med egen indgang gælder de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen, herunder krav om antal personer per kvadratmeter. Læs Erhvervsministeriets retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner.

Hånddesinfektion til effektiv bekæmpelse af COVID- 19
Efterspørgslen på håndsprit er eksploderet under COVID-19 og for at sikre en effektiv håndtering af smittefaren har myndighederne fastlagt en række krav til hånddesinfektionsmidlerne. Det er afgørende, at kravene opfyldes forud for, at produktet markedsføres, stilles til rådighed eller sælges til forbrugere. Læs Dansk Erhvervs artikel: Hvornår er et håndspritprodukt effektivt og lovligt til bekæmpelse af COVID-19.

Informationsmateriale om COVID-19 i detailhandlen

Myndighederne stiller krav om, at detailhandlen opsætter informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Sundhedsstyrelsen har produceret informationsmateriale til formålet, i printevenligt format, som kan downloades på styrelsens hjemmeside. Det er påkrævet, at der ophænges følgende to skilte: ”Stop!” og ”Hold afstand!”. Alle andre skilte, herunder til medarbejdere, er frivillige at opsætte. Se Sundhedsstyrelsens plakater og pjecer til butikker. 

For spørgsmål vedrørende retningslinjer i detailhandlen under COVID-19 ring til Dansk Erhverv på 3374 6000.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Henrik Hyltoft

Markedsdirektør
Medarbejderprofil
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.