; ;

Den digitale udvikling skaber et væld af muligheder, men samtidig åbner den op for en lang række udfordringer og diskussioner vedrørende hævnporno, digital mobning, deling af persondata mv. Disse diskussioner er vigtigere end nogensinde før.

Digitalisering er blevet en integreret del af vores hverdag, men de færreste af os er klar over, hvad det i virkeligheden indebærer. Hvordan er teknologien skruet sammen? Hvad sker der bag ved skærmen? Hvorfor er vi afhængige af brugen af teknologi?

For at øge fokusset og oplysningen omkring disse spørgsmål skal vi starte i folkeskolen. Prioritering af den teknologiske dannelse af vores børn er nemlig altafgørende. Børn bør få et kendskab til de muligheder teknologien skaber samt de problemer, der opstår som følge af en mere og mere digitaliseret verden. Det er ikke kun vigtigt, at vi klæder dem på til at kunne begå sig i det digitale. Vi skal også give børnene brugbare værktøjer til at skabe med det digitale og stille sig kritisk overfor det digitale.

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at teknologiforståelse skal på skoleskemaet som et obligatorisk fag i folkeskolen. Det er den mest effektive vej – men ikke den eneste vej.  Det skal nemlig også ske i samspil med andre fag, så vi både implementerer et selvstændigt teknologifag og samtidig integrerer teknologiforståelse i andre fag.

Dansk Erhverv foreslår:

  • At teknologiforståelse indføres som obligatorisk timesat fag i grundskolen – i indskoling, på mellemtrin og i udskoling.
  • At læreruddannelsen justeres, så teknologiforståelse bliver et selvstændigt fagområde, bl.a. som linjefag.
  • At der igangsættes en betydelig efteruddannelsesindsats for lærerne inden for teknologiforståelse.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil