Bæredygtighed

Digital Handel har fokus på bæredygtighed i alle led af e-handel. Nye handelsmønstre rejser spørgsmål om bæredygtighed i e-handel. Produktion, salg og distribution sker på tværs af kloden, så der er behov for løbende tilpasning eller udvikling af løsninger, som sikrer e-handel en globale fremdrift uden at belaste klima, ressourcer eller helbred.

På agendaen

Artikler

Guides

Grøn markedsføring: Guide til e-handelsvirksomheder

pdf

Download

Analyser

Events

Andre områder

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Fremme fokus på bæredygtighed i alle led af e-handel

Nye handelsmønstre rejser spørgsmålet om bæredygtighed i e-handel med et ressourceforbrug, der giver nye påvirkninger af miljøet, end den traditionelle handel i fysiske butikker. Produktion, salg og distribution af varerne sker på tværs af hele kloden, så der er behov for løbende at tilpasse eller udvikle de løsninger, der sikrer e-handlen sin globale fremdrift uden at belaste klima, ressourcer eller helbred hos aftagerne.

Den stigende digitalisering åbner for ændrede handelsmønstre, der har et andet ressourceforbrug og giver nye påvirkninger af miljøet, end den traditionelle handel i fysiske butikker. Distributionen er anderledes, varerne produceres under forskellige kvalitetskrav, der er direkte handel mellem forbruger og virksomheder på den anden side af kloden, og det kræver bl.a. mere emballage.

Nøgleordet i både klimadebat og FNs verdensmål er bæredygtighed, så der er behov for løbende at tilpasse eller udvikle de løsninger, der sikrer e-handlen sin globale fremdrift uden at belaste klima, ressourcer eller helbred hos aftagerne.

E-handel ændrer grundlæggende strukturer i detailhandlen, både hvad angår adgang varer fra andre lande og distributionen ud til slutbrugeren

 • Digital Handel mener, at bæredygtig e-handel kræver fokus på især varer og distribution.
  • Digital Handel vil gennem samarbejde med relevante aktører øge branchens fokus på bæredygtighed i alle led, så e-handel tilpasser sig de krav, der stilles af det omgivende samfund
  • Der skal fokuseres på varernes kvalitet og lovlighed i forhold gældende lovgivning i EU.
  • Frivillige initiativer er at foretrække frem for politiske politisk vedtagne regler
  • Distribution skal ske billigst muligt på fair betingelser med mindst mulig klimabelastning
  • Brugen af emballage skal minimeres

Digital Handel bidrager til den politiske dialog / tiltag omkring bæredygtighed

 • Støt styrelser i øget kontroladgang inden for især kemi og miljø i varer fra lande uden de høje EU-krav
 • Deltag i debat og kampagner, der advarer mod fx farlig kemi i kundernes eget køb i 3. lande af legetøj og kosmetik mm
 • Deltager i Miljøstyrelsens Kemikalieforum
 • Opbakning til nye poststandarder fx for pakkelabels ved distribution af forsendelser over grænserne
 • Åbne for at samle pakker fra forskellige distributører, så der kun skal bringes ud én gang pr. husstand
 • Bidrage til partnerskab om verdensmål i regi af Lifestyle & Design Cluster
 • Præsenter cases om bæredygtighed for medlemmerne, så de tjener til inspiration

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Digital Handel

Henrik Theil

Chefkonsulent
Digital Handel

Andreas Børresen

Chefkonsulent