Bedre offentlige udbud af kreative rådgivningsopgaver

Samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private rådgivningsvirksomheder skal være smidigere og mere effektivt. De offentlige udbud af kreative opgaver skal ses efter i sømmene.

På agendaen

Dialog og frihed giver bedre udbud

Når det offentlige samarbejder med private rådgivningsvirksomheder om PR, kommunikation, design eller lignende, bidrager det til at øge innovationen og skabe bedre løsninger for os alle sammen. Men i dag er det ofte ressourcekrævende og omstændigt for virksomhederne at byde ind på de offentlige udbud af kreative rådgivningsydelser.

Derfor arbejder Dansk Erhverv for bedre udbud på det kreative område, der kan sikre, at virksomhederne kan levere målrettede tilbud, og det offentlige får de bedste og mest effektive løsninger for pengene.

Flere dialogbaserede udbud

Vi opfordrer til, at det offentlige i højere grad går i dialog med de kreative erhverv, der potentielt skal levere en løsning. Det giver bedre indblik i markedet og kan kvalificere udbuddet og tilbuddene.

Loft over transaktionsomkostninger

I dag bruger de kreative erhverv væsentligt flere ressoucer på at udarbejde et tilbud end servicesektoren generelt. Der er ofte tale om komplicerede opgaver som fx et nyt design eller en ny kommunikationsindsats, der kræver et stort forarbejde. Ressourcerne, der bruges på at udfærdige tilbud, er ressourcer, der ikke kan bruges på at løse selve opgaven. Det er et samfundsmæssigt problem. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der sættes et loft over transaktionsomkostningerne.

Mere metodefrihed med funktionsudbud

De kreative erhverv lever af deres metode og design og af at levere innovative løsninger, der kan opfylde det offentliges behov på en ny og bedre måde. Derfor er det problematisk, når der stilles meget specifikke proceskrav, der begrænser de kreative erhvervs metodefrihed. Dansk Erhverv foreslår, at det offentlige i højere grad benytter sig af funktionsudbud med fokus på opgaven, der skal løses, snarere end metoden.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Vil du vide mere om udbud af kreative rådgivningsopgaver?

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil