Indkøb som driver for grønne og klimarigtige løsninger

Den offentlige indkøbsmuskel kan være en kæmpe katalysator for grøn innovation i den grønne omstilling.

Offentlige prioriteringer kan flytte og skabe private markeder og en offentlig, målrettet indsats i forbindelse med indkøb giver ikke bare klimaeffekt på det offentlige indkøb. Det skaber løsninger, som private kan efterspørge, og dermed skaleres klimaeffekten, samtidig med der skabes nye grønne virksomheder.

Grønne og mere klimarigtige offentlige indkøb vil sikre ressourceeffektivitet i dag, men også et konkurrencedygtigt erhvervsliv i morgen. Men der mangler et fælles klimamål for det offentlige indkøb og forbrug.

Dansk Erhverv foreslår:

  • Bindende klimamål for reduktion af drivhusgasudledningen fra det offentlige indkøb og forbrug på 70 pct. i 2030
  • Grønne krav skal indgå som konkurrenceparameter i alle offentlige udbud
  • Udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger
  • 50 pct. af udbud skal ske med totalomkostninger og funktionskrav
  • Styrkede kompetencer qua professionel indkøbsuddannelse

Grønne og klimarigtige offentlige indkøb (policy paper)

pdf

Download

Andre relevante fokusområder