; ;

Offentlige indkøb: Drivkraft for en mere bæredygtig udvikling

Et årligt offentligt indkøb på 415 mia. kroner bør bruges aktivt til at fremme en mere bæredygtig samfundsudvikling.

Offentlige prioriteringer kan flytte og skabe private markeder og en offentlig, målrettet indsats i forbindelse med indkøb giver ikke bare klimaeffekt på det offentlige indkøb. Det skaber løsninger, som private kan efterspørge, og dermed skaleres klimaeffekten, samtidig med der skabes nye grønne virksomheder.

Mere bæredygtige offentlige indkøb vil understøtte en reel og efterspørgselsbaseret grøn omstilling af erhvervslivet, skubbe på for en mere bæredygtig samfundsudvikling og samtidig gavne fastholdelsen af danske arbejdspladser og virksomheders internationale konkurrenceevne.

Derfor præsenterer Dansk Erhverv fem anbefalinger, der har til formål at sikre rammevilkår, som kan drive mere bæredygtige offentlige indkøb i fremtiden.

Fem anbefalinger fra Dansk Erhverv:

  • Bindende klimamål for reduktion af drivhusgasudledningen fra det offentlige indkøb
  • Udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger
  • Bæredygtighedskrav skal indgå som konkurrenceparameter i alle offentlige udbud
  • Bæredygtighedskrav i udbud skal strømlines med bæredygtighedslovgivning
  • Styrkede kompetencer med professionel indkøbsuddannelse

Bæredygtige offentlige indkøb (policy paper)

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil