Bedre kvalitet for pengene

Gennemsigtighed i det offentliges prissætning af egne ydelser er forudsætningen for, at vi kan få det bedste og meste for de ressourcer, vi har til rådighed. Desværre mangler den offentlige sektor tradition for og redskaber til at kunne sætte et retvisende prisskilt på egne ydelser. Ofte forekommer prisen på offentlige ydelser kunstigt lave, fordi skjulte eller indirekte omkostninger ikke er medregnet i den samlede omkostningskalkulation. Det går udover ikke-offentlige leverandører, som ikke modtager en passende afregningspris, fordi de netop medregner alle udgifter i den samlede pris. Derfor risikerer ikke-offentlige aktører at blive underbetalt af det offentlige.

Manglende prisgennemsigtighed og indsigt i prisen på f.eks. en offentlig plejehjemsplads kan have store samfundsmæssige konsekvenser og hæmmer muligheden for reelt at kunne sammenligne offentlige og private tilbud. Det er ikke kun skidt for den samlede økonomi, men også for den enkelte borger, som risikerer ikke at få tildelt den rigtige støtte, eller som ikke får adgang til den bedste kvalitet til prisen.

Prisgennemsigtighed giver sammenlignelighed

Klare regler for prisfastsættelse er en forudsætning for sammenlignelighed mellem offentlige og private tilbud. Det offentlige skal kunne dokumentere egne omkostninger ved selv at levere en ydelse frem for at købe den hos en privat leverandør. Problemet er dog, at det på kommunalt niveau ikke er muligt at få et overblik over de samlede udgifter for de enkelte institutioner, men kun et overblik over udgifterne på de enkelte hovedkonti. Det manglende overblik over indirekte omkostninger er ikke kun en økonomisk udfordring, men også et politisk problem, da politikkerne og forvaltningerne dermed har et dårligere udgangspunkt for at prioritere i og udvikle velfærden.

Dansk Erhverv foreslår

Større prisgennemsigtighed i offentlige priser er drivkraften for effektiviseringer og en fortsat udvikling af velfærden. Derfor anbefaler Dansk Erhverv:

  • Klare regler for afrapportering: Der indføres klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud, så de i langt højere grad følger et almindeligt årsregnskabspraksis.
  • Standarder for budgetter og regnskaber på institutionsniveau: Der udarbejdes en standard for budgetter og regnskaber på institutions- og tilbudsniveau. Dette skal sikre, at alle direkte og indirekte omkostninger faktisk indregnes på institutions-/ tilbudsniveau.
  • Prisskilt på den enkelte ydelse: Det skal være muligt at sætte et prisskilt på den enkelte institutions ydelse eller tilbud, som afspejler de gennemsnitlige og langsigtede omkostninger.
  • Inddragelse af OECD-anbefalinger om prissætning: Med inddragelse af OECD's anbefalinger om prissætning af offentlig erhvervsaktivitet sikres det, at privat og offentlig prissætning er sammenlignelig.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil