Politik og analyser

Rådgiverbranchen

Private rådgivere skaber værdi gennem salg af højt specialiseret viden og ekspertise inden for eksempelvis forretnings- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift og kunderelationer. Rådgivere opererer på tværs af klassiske brancheskel og har kunder og samarbejdsrelationer i både den offentlige og den private sektor.

Politisk område

Mød politisk konsulent Daniel Møller Jensen på Twitter

Dansk Erhverv arbejder for at sikre fornuftige rammevilkår for rådgiverbranchen, og vi fungerer som et branchefællesskab for omkring 800 rådgivningsvirksomheder. En opgave, som først og fremmest indebærer at: 

 • Sikre sektorneutralitet i rådgivningserhvervet (”level playing field”) ved at sikre, at reguleringen tager afsæt i ydelser frem for brancher
 • Sikre adgang til kvalificeret dansk og udenlandsk arbejdskraft og kompetencer
 • Undgå offentligt opgavetyveri, hvor offentlige aktører går i unfair konkurrence med private rådgivere ved at tilbyde offentlige ydelser og aktiviteter på private markeder
 • Skabe rammer for udbud, der nedbringer transaktionsomkostningerne og ikke alene fokuserer på pris men også på kvalitet og innovation
 • Understøtte, at offentlige erhvervsfremmeaktører har kendskab og henviser til private rådgivere.
 • Sikre at rådgiverbranchen har adgang til de rette kompetencer og medarbejdere.
 • Sikre øget synliggørelse af rådgiverbranchens værdiskabelse i den private og offentlige sektor. 

Vores arbejde er politisk – vi formulerer politik, sætter dagsordener, udarbejder høringssvar og involverer os i den offentlige debat med både politikere og øvrige beslutningstagere. Det gør vi altid sammen med vores medlemmer og med afsæt i vores medlemmers hverdag.

Samtidig ser vi Dansk Erhverv som et naturligt hjemsted for rådgivere, der ønsker netværk og viden om de nyeste tendenser, udfordringer og perspektiver for branchen som helhed.

Rådgivning er salg af viden og ekspertise
Vi taler i det daglige om én rådgiverbranche, men reelt er der tale om en lang række forskellige faglige kompetencer, som har det til fælles, at de sælger højt specialiseret viden og ekspertise inden for en lang række delbrancher/sektorer, herunder følgende:

 • IT-rådgivning
 • Revision og skatterådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Ledelsesrådgivning
 • HR og rekruttering
 • PR og kommunikation
 • Reklame, markedsanalyse og meningsmåling
 • Designvirksomhed
 • Arkitektvirksomhed
 • Rådgivning inden for bygge, anlæg og teknologi.

Rådgivere skaber værdi
Private rådgivere er vigtige tandhjul i den danske vækstmotor, både direkte og indirekte via deres kunder og samarbejdspartnere, som findes i både den offentlige og den private sektor. Samtidig spiller private rådgivere en afgørende rolle for videnspredning og innovation i både den offentlige og den private sektor.
Rådgivere skaber værdi

På agendaen lige nu

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.