; ;

Nyheder fra Dansk Erhverv Byg, Teknik og Service

Hvem er vi? Brancheforeninger Medarbejdere

Dansk Erhverv Byg, Teknik og Service samler en række brancher indenfor operationelle serviceerhverv. Fælles for vores medlemsvirksomheder er, at de leverer personbåret mandskabsintensiv service – typisk for andre virksomheder, der dermed kan fokusere på sin egen kerneforretning.

Dansk Erhverv Byg, Teknik og Service repræsenterer blandt andet virksomheder som:

  • Vikarbureauer
  • Rengøringsvirksomheder og Facility Management
  • Inkassovirksomheder
  • Jobrådgivere/ ”Anden aktør” virksomheder
  • Call center virksomheder
  • Ejendomsadministration
  • Tolke og oversættere
  • Vagtvirksomhed
  • Øvrige manuelle servicebrancher

Dansk Erhverv Byg, Teknik og Servicer har som mål at skabe de bedst mulige rammer for servicebranchernes forretning og udvikling af markedet. Det gør vi ved – sammen med vores medlemmer - at varetage branchernes politiske interesser. Samt ved at vise den værdi, brancherne skaber for samfundet, arbejdsmarkedet, kunderne og medarbejderne gennem udarbejdelse af analyser, data og de mange gode historier, der er om brancherne.