Fjern incitamentet til grænsehandel og illegal handel

Dansk Erhverv arbejder for et opgør med afgifterne på bl.a. slik og chokolade, øl, vin, spiritus, så det alt for store incitament til grænsehandel og illegal handel reduceres.

På agendaen

Høje afgifter skader konkurrencen

Høje danske afgifter på slik og chokolade, øl, vin og spiritus har i årevis skabt et stærkt incitament til at handle syd for grænsen. Samtidig med, at handlen med nydelsesmidler skubbes ud over danske grænser, er de danske butikker og grossister vidner til et voksende skyggemarked af illegalt indførte varer, der importeres uden om det danske moms-, afgifts-, og fødevarekontrolsystem.

Afgifterne betyder, at danske virksomheder i dag står i en urimelig og skævvredet konkurrencesituation, hvor særligt virksomheder syd for grænsen eller velorganiserede illegale bagmænd høster fordelene ved at undgå et afgiftssystem, som i dag er ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.

Dansk Erhverv arbejder derfor for, at der skal tages et opgør med afgifterne, så handlen trækkes hjem til Danmark, og så danske handelsvirksomheder får bedre mulighed for at drive en konkurrencedygtig forretning.

Dansk Erhverv foreslår derfor, at:

  • Alle afgifter på nydelsesmidler skal løbende reduceres:
    • Chokolade- og sukkervareafgiften skal nedbringes løbende over en årrække. Den løbende afgiftsreduktion skal initieres med en nedsættelse på 25 pct.;
    • Vinafgift med 25 pct.
    • Spiritusafgift med 25 pct.
    • Ølafgift med 25 pct.
  • Gakkede afgifter skal fjernes, og der skal ryddes op i de afgifter, som bibeholdes.

Afgiftskatalog september 2017

pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Har du spørgsmål om grænsehandel eller illegal handel?

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil