; ;

Det danske sundhedsvæsen står over for en række udfordringer i fremtiden. Men det gør resten af vores samfund også. Vi bliver flere ældre og flere kronikere, og det har afgørende betydning for presset på sundhedsvæsenet. Samtidig får vi et større og større behov for, at flere kan arbejde længere. Derfor har vi et fælles ansvar for at tage bedre hånd om danskere med kroniske sygdomme.

En undersøgelse fra Aalborg Universitet viser nemlig, at to ud af tre danskere over 16 år lider af en eller flere kroniske sygdomme. Det hænger godt sammen med, at størstedelen af udgifterne i sundhedsvæsenet bruges på behandling af kronikere. Faktisk citerer Sundhedsstyrelsen, at 80 procent af udgifterne til sundhedsvæsnet går til behandling af mennesker med kroniske sygdomme.

Men kroniske sygdomme er ikke kun en udfordring for sundhedsvæsenet. Det er også en udfordring for den enkelte og for resten af samfundet.

For den enkelte kan kronisk sygdom påvirke livskvaliteten negativt. Den kan begrænse vores muligheder og gøre, at vi f.eks. skal leve med smerter eller ubehag. For samfundet kan kronisk sygdom samtidigt koste dyrt.

Derfor præsenterer Dansk Erhverv her en række løsninger, der kan være med til at sikre, at Danmark får verdens bedste kronikerbehandling.

Verdens bedste kronikerbehandling

pdf

Download

Andre relevante fokusområder