Gemt

Hænger butikken selv på en prisfejl?

15. juli 2015

Fejl i priser på hjemmesider betyder ofte, at netbutikken er tvunget til at sælge til den annoncerede men forkerte pris. Der er dog undtagelser, når kunden burde indse, at prisen var forkert.

Medlemmerne spørger:

Flere medlemmer har henvendt sig, fordi der har været prisfejl på deres site. De spørger, om de er forpligtet til at sælge til den forkerte pris

Svaret er, at der normalt er indgået en bindende aftale, når kunden har lagt varen i kurven og afgivet sin bestilling. Man er dog ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris, hvis man godtgør, at kunden vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl.

Hvornår er prisen bindende?

Når en kunde har lagt varen i kurven og afsendt bestillingen, vil der normalt være indgået en bindende aftale. Dvs. at man som erhvervsdrivende er nødt til at levere varen til den aftalte pris. Hvis man nægter at levere varen, har kunden krav på at få udbetalt differencen mellem den forkerte pris og den pris, kunden skal betale for at købe varen billigst muligt et andet sted.

Forbehold for prisfejl og udsolgte varer kan ikke gøres gældende, når der er indgået en bindende aftale.

Aftalen er alligevel ikke bindende, hvis kunden er i ”ond tro”

Hvis den erhvervsdrivende sandsynliggør, at kunden vidste eller burde vide, at der var tale om en fejl, er den erhvervsdrivende alligevel ikke bundet af aftalen. Det fremgår af aftalelovens § 32, stk. 1.

Kommer du i den situation, at du er kommet til at skrive en forkert pris, må du overveje, om du kan bevise, at kunden burde have indset, at der var tale om en fejl.

Forhold der taler for, at kunden burde have indset, at der var tale om en prisfejl.

  • Prisen ligger langt under den pris, andre web-shops udbyder samme vare til.
  • Kunden har købt flere af de nedsatte varer, end man normalt bruger - fx hvis en kunde køber 3 barnesenge eller 3 computere, men ikke hvis kunden køber 3 håndklæder.
  • Der er oplyst korrekt pris om varen andre steder på dit site, som kunden kan have set.
  • Man kan normalt slet ikke få en vare af den pågældende type til den anførte pris – fx hvis en bærbar pc er sat til salg for 600 kr. Men det gælder derimod ikke, hvis et meget avanceret kamera er sat til salg for 2.500 kr., selvom det burde have kostet 14.000 kr. Det vil kun en kunde med særlig forstand på kameraer kunne indse. Du må i så fald kunne sandsynliggøre, at kunden har viden om den type varer.

Forhold der taler for, at kunden ikke burde have indset, at der var en prisfejl.

  • Hvis du reklamerede med ”udsalg” eller lignende, har kunden grund til at tro, at det er derfor, varen er meget billig.
  • Hvis differencen mellem den pris, varen sælges til andre steder, og den fejlagtige pris ikke er særlig stor.

Det er altid en konkret vurdering/afvejning, om kunden burde have indset, at der var tale om en fejl.

Få noget godt ud af situationen

Hvis du kommer i den situation, at der er oplyst en pris, som du ikke kan sælge varen til, så må du forklare kunden om situationen. Giv samtidig kunden et godt tilbud, som kunden også bliver glad for. Fx en anden fordelagtig pris, som du kan leve med. På den måde vil du måske kunne lukke de fleste sager.

Hvis kunden vil klage

Hvis kunden fastholder aftalen, kan kunden klage til Forbrugerklagenævnet. Nævnet kan behandle sagen, hvis den pris, kunden forlanger at få varen til, er på 800 kr. eller derover. (Hvis der er tale om tøj, tekstiler og sko er undergrænsen dog 500 kr.) Undergrænsen sættes op til 1.000 kr./650 kr. den 1. oktober 2015.

En kunde kan også klage til Forbrugerombudsmanden. Kunden har dog ikke krav på at få sin klage behandlet dér. Hvis Forbrugerombudsmanden tager sagen op til behandling, vil du modtage et høringsbrev, og du vil have mulighed for at lukke sagen der.

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent