; ;
Gemt

Medlemmerne spørger: Jeg kan ikke levere den solgte vare - hvad er jeg forpligtet til?

06. december 2016

En netbutik havde solgt en vare via sit website, men da varen skulle leveres, var den udgået fra leverandøren. Varen kunne dog købes hos konkurrenterne til en højere pris. Hvad har kunden nu krav på, og er du som butiksejer forpligtet til at købe varen hos en konkurrent?

Når en aftale indgås via et website, er aftalen bindende. Leveres varen ikke, kan sælgeren blive forpligtet til at betale erstatning til kunden.

Du kan som sælger vælge at købe varen hos en konkurrent for at opfylde aftalen. Du skal da sørge for levering og skal tage varen retur, hvis kunden udnytter sin fortrydelsesret.

Leverer du ikke varen, skal du betale erstatning, hvis kunden lider et tab ved ikke at få varen. Tabet skal opgøres som forskellen mellem den aftalte pris, og den pris varen eller en vare ”af samme art og godhed som det solgte” (købelovens § 25) koster på leveringstidspunktet.

Den nævnte netbutik ville herefter tjekke, hvem der solgte varen billigst, og godtgøre kunden differencen mellem denne pris og den aftalte pris.

Husk også, at det kan være vildledende og i strid med markedsføringslovens regler, hvis du annoncerer med eller sælger varer, som du ved, du ikke er i stand til at levere.

Sortlisten over markedsføringsformer, som under alle omstændigheder er forbudt, siger:

”5) Den erhvervsdrivende opfordrer til at købe produkter til en bestemt pris uden at gøre opmærksom på, at der kan være rimelige grunde til at antage, at han ikke vil være i stand til at levere eller få en anden erhvervsdrivende til at levere de pågældende eller tilsvarende produkter til den pågældende pris inden for en periode og i en mængde, som er rimelig i forhold til produktet, omfanget af den reklame, der er gjort for produktet, og den opgivne pris (bait advertising).”

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Konsulent