; ;
Gemt

Nu sker der noget med mobildækningen

For første gang i snart tyve år skal posen med telelove rystes, og der skal indgås et nyt teleforlig i løbet af 2018. Udspillet til et lovforslag er endnu ukendt, men Dansk Erhverv forventer, at der bliver fokus på kommunernes centrale rolle i at forbedre både dækning og kvalitet.

Nyhed

Dansk Erhverv | POLITIK - 22. december 2017 (Af Kristian Kongensgaard)

Danmark skal have ajourført sine telelove, og det er ikke sket siden 1999. Der er som bekendt sket en voldsom teknisk udvikling siden da. Med en medlemskreds, der består af både leverandører til telemarkedet og brugere af teleprodukter og -services, har Dansk Erhverv en dyb interesse i indholdet af et nyt teleforlig.

Behov for klare rammer for kommunerne
Dansk Erhvervs fokus er overordnet at få teleinfrastrukturen bredt så meget og så kvalitativt ud i landet som muligt, og inden for økonomiske rammer der er gunstige for borgere og virksomheder:

”Vi har ikke set udspillet til et lovforslag endnu. Men der er især behov for tiltag, der skaber klare rammer for kommunerne. For eksempel hvordan man fastsætter en rimelig pris for en grund, hvor der skal opstilles en mobilmast. Desuden tager sagsbehandlingen af ansøgninger om at opstille mobilmaster eller nedgrave kabler ofte urimelig lang tid, og der er behov for hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling. Det mangler også at blive præciseret, at kommunerne skal holde sig langt væk fra selv at udrulle bredbånd, når der er kommercielle aktører, der har planer om at gøre det,” siger chefkonsulent Poul Noer, Dansk Erhverv.

Serviceudbydere skal have adgang til fibernet
Poul Noer peger også på behovet for at fremme konkurrencen, så de elselskaber, der udruller fibernet, ikke får en dominerende position på det lokale marked for hurtigt bredbånd:

”Hvis først ét selskab har lagt fibernet i jorden, kommer der jo ingen andre hurtige bredbåndsforbindelser ved siden af. Derfor bør denne infrastruktur gøres tilgængelig for konkurrerende teleserviceudbydere mod betaling efter samme princip som med telefonnettets gamle kobberforbindelser,” siger Poul Noer.

Afgift på mobildækning bør føres tilbage til telebranchen
Også omkring tildelingen af nye frekvensbånd til udbygning af teleselskabernes mobildækning ønsker Poul Noer at opnå mere dynamik:

”De auktioner, staten hidtil har holdt over bidder af frekvensbånd, er resulteret i meget høje priser. Teleselskaberne betaler milliarder af kroner til staten, før de kan sætte det første spadestik til udrulning af mobilnetværk. Betalingerne virker som en belastende afgift, og midlerne bør føres tilbage til branchen som investeringer i teleinfrastruktur.”

Mere bredbånd kræver flere master

Vil den teknologiske udvikling ikke på sigt løse mange af de aktuelle problemer med eksempelvis mobildækning?
”Både ja og nej. Ny teknologi kan forbedre udnyttelsen af eksisterende netværk, men der er også behov for både at udrulle fibernet og opstille flere master til det lynhurtige 5G mobilnet om få år. Der bliver derfor fremover også brug for at foretage store investeringer i teleinfrastruktur.”

Dialog med teleordførere

Hvad gør Dansk Erhverv for at fremme medlemsvirksomhedernes interesser på teleområdet?
”Vi mødes jævnligt med de forskellige partiers teleordførere enkeltvis for at drøfte både de tekniske og politisk-økonomiske udfordringer og muligheder. I reglen foregår det i samarbejde med berørte televirksomheder og IT-Branchen. Det er vores indtryk, at politikerne sætter stor pris på møderne, fordi dialogen bidrager til at indkredse de væsentligste telepolitiske problemstillinger. Vi møder da også forståelse for en god del af vores synspunkter.”

Kommuner vil gerne i dialog
Dansk Erhverv er også i jævnlig kontakt med embedsmænd i energiministeriet. Poul Noer blander sig ofte i den offentlige debat om telepolitik, og da kommunerne som nævnt spiller en central rolle i udbygning af teleinfrastrukturen, kommer debatten helt ud i hjørnerne af Danmark:

”Nogle kommuner vil gerne i dialog med os. Det er jo glædeligt, for det er i stort omfang dem, der skal udmønte telelovgivningen i praksis.”

Der er både teleforlig og teledirektiv på vej
Parallelt med arbejdet med telelovgivningen i Danmark er der også et teledirektiv på vej i EU. Også her finder der et lobbyarbejde sted i forhold til både de relevante ordførere og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og til embedsmænd i Europa-Kommissionen:

”På nuværende tidspunkt er det dog en udfordring, at EU’s teledirektiv ikke når at blive færdigt, inden det danske lovforslag skal forhandles," siger Poul Noer og tilføjer, at et udkast til det danske lovforslag er lige på trapperne, og han forventer, at der indgås et teleforlig i løbet af 2018.

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Poul Noer

Fagchef for digital infrastruktur
Medarbejderprofil