Gemt

Se de nye 2018-satser for kørepenge og befordringsfradrag

Fra 1. januar 2018 ændres flere af satserne på det skatteretlige område, og flere af dem har direkte betydning for dig som arbejdsgiver.

Nyhed

Beløbsgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (ligningsloven § 16, stk. 3) vil i 2018 stige fra 5.900 kr. til 6.100 kr. Det giver en arbejdsgiver større mulighed for at stille arbejdsrelaterede personelgoder til rådighed for medarbejderen, uden at medarbejderen bliver beskattet. Det kan f.eks. være følgende personalegoder:

  • Gratis mad og drikke ved overarbejde.
  • Fri avis til brug for arbejdet.
  • Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter.

Højere minimumsløn på forskerskatteordningen
De særlige regler om forskerskatteordningen i kildeskatteloven §§ 48 E – 48 F stiller også krav til minimumslønnen pr. måned. I 2018 stiger kravet om minimumslønning pr. måned fra 63.700 kr. til 65.100 kr.

Rejsegodtgørelse pr. døgn ved rejser i ind- og udland med overnatning
Kostgodtgørelsessats pr. døgn (ligningsloven § 9 A, stk. 2, nr. 1) 498 kr.
Logigodtgørelsessats pr. døgn (ligningsloven § 9 A, stk. 2, nr. 4) 214 kr.

Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel (ligningslovens § 9 B)
Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,54 kr./km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,94 kr./km
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert 0,53 kr./km

Se satser for 2018 og Skatterådets beregningsgrundlag her.

Befordringsfradrag for udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads (ligningsloven § 9C)
0 - 24 km Intet fradrag
25 - 120 km 1,94 kr./km
over 120 km 0,97 kr./km
over 120 km i visse udkantskommuner 1,94 kr./km

Se satser for 2018 og Skatterådets beregningsgrundlag her.

Kontakt os