; ;
Gemt

Godt nyt for turisme og landdistrikter

Med erhvervspakken er det aftalt at reducere afgiften på el til rumvarme. Det kommer blandt andre hoteller og campingpladser til gode. Samlet afsættes der 165 millioner kroner til turisme- og landdistriktspakken.

Nyhed

Hoteller betaler højere afgift for at varme værelserne til gæsterne end eksempelvis gartnerier skal betale for at opvarme drivhuse med tomater. Dansk Erhverv har gennem flere år påpeget den urimelige forskelsbehandling.

Derfor ønsker Dansk Erhverv, at man sænker rumvarmeafgiften generelt for erhvervslivet til den lave sats for procesenergi. Der skal være sektorneutralitet. Med erhvervspakken har parterne taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. De har aftalt at reducere afgiften på el til rumvarme fra den nuværende sats på 40,5 øre KWh, hvilket medfører en lettelse for virksomhederne og gør det mere rentabelt at genvinde overskudsvarme. I første omgang nedsættes afgiften med 10 øre fra årsskiftet 2018/2019 og vil derefter gradvis godt og vel blive halveret.

Med aftalen tilpasses afgiftssystemet dermed i en mindre forvridende og mere sektorneutal retning til gavn for alle virksomheder.

Det er også godt, at man med aftalen ønsker at sænke rumvarmeafgiften for hoteller. Dette tiltag kan tidligst træde i kraft i 2019, da en særskilt sænkelse af rumvarmeafgiften for hoteller kræver en EU-godkendelse. Dansk Erhverv ser frem til, at der hurtigt bliver taget en dialog med de relevante EU-institutioner i denne sag, så man hurtigst muligt kan gennemføre den vedtagne sænkning.

Samlet afsættes også 165 mio. kr. til turisme- og landdistriktspakken. Dette vil bl.a. betyde campingpladsers elafgift bliver lempet, når el indgår som en integreret del af prisen for den samlede ydelse til campinggæster i egen campingvogn. Lempelsen vil betyde, at campingpladsen skal betale 0,4 øre pr. kWh for procesenergi og 40,5 øre pr. kWh for rumvarme – i stedet for, at gæsterne skal betale den høje almindelige sats på 91 øre pr. kWh. Tilsvarende lempelse bliver givet for el til private lystbåde i havn. Afgiften for ledningsført vand lempes ligeledes for campingpladser og lystbådehavne.

VisitDenmark vil få tildelt 15 mio. kr. i årene fremover til styrkelse af Danmark som turismedestination. Det er afgørende for at sikre en fortsat vækst i dansk turisme, at vi får markedsført Danmark som turistdestination i udlandet, hvor vi er i skarp konkurrence med vores nabolande. Derfor er øgede midler til markedsføring vigtige.