; ;
Gemt

Deleøkonomisk strategi er et vigtigt skridt

Regeringen har i dag fremlagt sin længe ventede deleøkonomiske strategi. Det er et positivt skridt, og strategien rummer mange gode initiativer. Dansk Erhverv advarer dog mod, at man hviler på laurbærrene, for den digitale udvikling bl.a. med nye forretningskoncepter vil kræve vedvarende politisk opmærksomhed.

Nyhed

9. oktober 2017

Deleøkonomien er for længst gået fra niche til mainstream. Eksempelvis var det i 2016 5,4 pct. af alle overnatninger i Danmark, som blev booket via en deleøkonomisk platform som Airbnb og det kalder på politisk handlen:

”Regeringens deleøkonomiske strategi udstikker den rette kurs. Det er positivt, at man tager hul på de centrale diskussioner om at få gennemgået og revideret regelgrundlaget på en række områder og desuden få gennemført tiltag, som kan sikre en effektiv skattemæssig kontrol,” siger underdirektør Geert Laier Christensen.

Deleøkonomien rummer et betydeligt potentiale, som vi skal have bragt i spil til gavn for samfundsøkonomien. Det skal dog selvsagt ske ud fra rimelige og fair konkurrencebetingelser med andre forretningskoncepter.

Styr på skattebetalingen et afgørende fokusområde
Den deleøkonomiske strategi rummer flere initiativer, som skal sikre, at der svares skat af de indtægter, som genereres i deleøkonomien, blandt andet med et digitalt indberetningssystem og en udvidelse af fradragsmulighederne i forbindelse med udlejning af blandt andet bolig.

”Vi har længe efterlyst effektive tiltag for at sikre skattemæssig kontrol. Deleøkonomien har et stort potentiale for at sikre bedre ressourceudnyttelse og give forbrugerne nogle muligheder, de sætter pris på. Men det må selvfølgelig ikke blive det rene vilde vesten, der opererer uden om de gældende regler. Disse tiltag er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det er naturligvis afgørende, at det også i praksis omsættes til en effektiv kontrol.”, siger underdirektør Geert Laier Christensen.

Behov for at tænke regler ind i en digital verden
Desuden lægger den deleøkonomiske strategi op til, at man gennemser de relevante love og regler i lyset af deleøkonomien. Samtidig vil regeringen gøre mere for at sikre vejledning om reglerne, og indgå i en dialog om deleøkonomien blandt andet med nedsættelse af et deleøkonomisk panel.

”Målsætningerne og initiativerne er de rette, og nu skal vi flytte fokus mod at få dem gennemført i praksis. Strategien løser ikke alle problemstillinger omkring deleøkonomi og digitale forretningsmodeller. Vi står midt i en omfattende digital udvikling, og vi kan ikke i dag forudse alle de muligheder og alle de problemstillinger, det vil medføre. Regeringens deleøkonomiske strategi lægger en rigtig fornuftig kurs - men i sidste ende er det blot de første skridt på en længere digital rejse, der skal sikre, at vi i Danmark har de rigtige løsninger til at håndtere deleøkonomi og de mange andre nye digitale muligheder. I Dansk Erhverv ser vi nu frem til den videre dialog, så vi kan finde de rette løsninger for deleøkonomien”, siger underdirektør Geert Laier Christensen.

Læs Dansk Erhvervs analyser af deleøkonomiens udvikling:
Deleøkonomien vokser i 2017
Analysenotat, januar 2017

Potentialet i den digitale økonomi
Perspektiv, juni 2016

Deleøkonomiens vækstpotentiale
Perspektiv, april 2016

Kontakt

Kontakt