; ;
Gemt

Vigtigt EU-skridt mod bedre momssystem

EU-Kommissionen har netop offentliggjort forslag til reform af den europæiske momslovgivning. Forslaget skal bidrage til at gøre EU til ét momsområde og gøre det lettere for EU's virksomheder at drive virksomhed. Særdeles positivt, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

4. oktober 2017

Moms kan for mange virksomheder være vanskeligt, når de arbejder på tværs af grænser. Samtidig mister EU-stater hvert år op mod 150 milliarder euro i tabte momsindtægter. Men det kan ændre sig, hvis de forslag, som EU-Kommissionen i dag har fremlagt, bliver gennemført.

”En vedtagelse af forslaget vil bringe os flere skridt tættere på et reelt indre marked. Momsen er et af de elementer, som i dag gør det bøvlet at handle over EU-grænser. Bøvl der både medfører tab af vækst og er stærkt konkurrenceforvridende ikke mindst for de danske virksomheder,” siger fagchef for moms, revision og regnskab i Dansk Erhverv, Ulla Brandt.

Hun tager godt imod Kommissionens momsforslag, som består af to hovedelementer, der tilsammen på sigt skal forbedre det nuværende

”Dansk Erhverv har arbejdet for bedre regler igennem flere år. Hele tanken med det indre marked er, at det skal være ligeså nemt for virksomhederne at drive forretning på tværs af medlemslandene, som det er i hjemlandet, men udviklingen i den globale, digitale og mobile økonomi er løbet fra det nuværende EU-momssystem,” siger Ulla Brandt.

Destinationsprincippet
Det første tiltag fra Kommissionens side er at indføre det såkaldte destinationsprincip, der betyder en omfattende ændring af den nuværende momsbeskatning af varehandler mellem erhvervsdrivende inden for EU. I dag er det sådan, at en vareleverandør fra Tyskland, der sælger en vare til en virksomhed i Danmark, skal fakturere uden tysk moms, og den danske virksomhed skal beregne såkaldt EU-erhvervelsesmoms efter den danske momssats.

En indførelse af destinationsprincippet går i korte træk ud på, at den samme varehandel mellem en tysk vareleverandør og en dansk virksomhed momsmæssigt vil blive håndteret således, at den tyske vareleverandør som udgangspunkt skal opkræve dansk moms af varens værdi af den danske virksomhed.

Certificerede momspligtige personer
Det andet led i Kommissionens forslag går ud på en forenklet ordning, når det gælder samhandel mellem det Kommissionen betegner ”pålidelige skatteydere”. Således lægges der op til en certificeringsordning, hvor pålidelige virksomheder kan opnå en certificering som en ”certified taxable person”, dvs. en certificeret momspligtig person.

Her vil den danske virksomhed i sin egenskab af en certified taxable person kunne købe og modtage varen fra den tyske vareleverandør og undlade at blive opkrævet moms af den tyske vareleverandør, men i stedet beregne erhvervelsesmoms, som tilfældet er i dag.

”Tiltaget med at certificere virksomheder, der anses som troværdige og pålidelige skatteydere, er en vigtig del af overgangen til destinationsprincippet, der ellers kunne blive lidt af et bureaukratisk monster,” siger Ulla Brandt og fortsætter, ”Når dette er sagt, vil det selvfølgelig komme an på en prøve, om den tillid og forenklede model, som de certificerede virksomheder får gavn af, rent faktisk også agerer som pålidelige skatteydere. Det sidste både Danmark og EU som helhed har behov for er at åbne op for mere momssvindel, end der allerede foregår i dag.”

Kontakt

Dansk Erhvervs ekspert i moms, revision og regnskab