; ;
Gemt

Godt energiudspil giver mere valuta for pengene

Regeringens netop fremlagte energiudspil giver et stort skub i den rigtige retning, mener Dansk Erhverv.

Nyhed

Regeringen er netop kommet med sit udspil til, hvordan fremtidens energipolitik skal se ud. Dansk Erhverv tager meget positivt imod udspillet, der er dog enkelte områder, hvor regeringen gerne måtte gå længere.

Først og fremmest glæder Dansk Erhverv sig over, at regeringen med sit energiudspil lægger op til en varig nedsættelse af afgiften på el til opvarmning.

”Med en solid nedsættelse af elvarmeafgiften tager regeringen et godt skridt mod at fremme den grønne omstilling og fjerne afgiftssystemets forvridende forskelsbehandling af virksomhederne. Vi havde dog gerne set, at regeringen var gået endnu længere og havde sørget for en fuldstændig ligestilling af erhvervslivet i energiafgiftssystemet, så den nuværende sondring mellem om energien bruges til proces- eller rumvarmeformål ophæves,” siger Søren Büchmann Petersen, energipolitisk chef i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv glæder sig i den forbindelse over, at afgifterne på el for liberale erhverv ligestilles med resten af erhvervslivet. Der er her tale om en vigtig regelforenkling.

Dansk Erhverv ønsker, at fritidshuse får adgang til den lave afgift på elvarme på samme måde, som det er tilfældet med el-opvarmede helårshuse.

Omstilling af energisystemet til grøn energi
Dansk Erhverv bakker op om regeringens ønske om at gøre den grønne omstilling af energisystemet billigere.

”De frie markedskræfter og konkurrence skal i fremtiden spille en større rolle i den grønne omstilling, og det vil forhåbentlig betyde, at vi vil få mere valuta for støttekronerne. Historisk har det danske samfund betalt milliarder i støtte til vedvarende energi. Vi er nu på vej til en fase, hvor de grønne teknologier skal stå mere på egne ben og konkurrere indbyrdes om, hvad der bedst og billigst kan producere vedvarende energi. Det er den helt rigtige vej at gå,” siger Søren Büchmann Petersen.

Behov for bedre udnyttelse af overskudsvarme
Det er utilfredsstillende, at landets virksomheder spilder overskudsvarme, som kunne udnyttes men ikke bliver det på grund af afgifter og bureaukrati.

”Vi ser frem til, at det bliver lettere at gennemføre en fornuftig genanvendelse af overskudsvarme. Det handler både om at mindske afgifterne samt fjerne unødvendige administrative krav på området. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer er det blandt andre datacentre og dagligvarekæder, der har potentiale for bedre udnyttelse af overskudsvarmen,” siger Søren Büchmann Petersen.

Søren Büchmann Petersen tilføjer, at det også er vigtigt som regeringen lægger op til, at energispareindsatsen indrettes på en måde, så ordningen i højere grad rettes mod de projekter, der giver de største besparelser for pengene.