; ;
Gemt

Iværksætterne er de nye rockstjerner, men danskerne skal ikke nyde noget

Mere end 80 procent af danskerne mener, at iværksætterne spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv. Samtidig er det mindre end 4 procent af danskerne, som enten selv har forsøgt sig som iværksættere eller har planer om at starte egen virksomhed.

Nyhed

”Vi kan se, at der er en klar modsætning mellem danskernes syn på iværksætteri og deres ønske om selv at forsøge sig som iværksætter. Faktisk er Danmark suverænt det land i Europa, hvor færrest kaster sig ud i iværksætteri til trods for, at det er meget nemt at komme i gang. Samtidig er danskernes lyst til at prøve kræfter med iværksætteriet faldende, hvis vi sammenligner med tallene fra sidste år,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Sigurd Schou Madsen.

Forholdt analysen udtaler Tommy Ahlers, formand for regeringens iværksætterpanel:

”Der er jo virkelig frustrerende. Jeg tror, vi er for bange for at fejle. Iværksætteri er en lang række fejl, der i nogle tilfælde fører til en succes. Man skal være parat til at fejle og være stolt af sine fejl. Her mangler vi nok noget i den danske mentalitet. Gid vi kunne fjerne frygten for fejl.”

Dansk Erhvervs analyse af iværksætteri viser desuden, at Danmark kommer ind på en suveræn sidsteplads i Europa, når det kommer til nyopstart af nye virksomheder. Og det til trods for, at der de seneste år har været et stort fokus på at skabe bedre vilkår for iværksætteriet i Danmark.

Tommy Ahlers og Sigurd Schou Madsen er enige om, at vilkårene for iværksætteri i Danmark er rigtig gode, men de understreger også, at der fortsat er plads til forbedringer.

Det drejer sig blandt andet om at lave bedre undervisning i iværksætteri på tværs af uddannelsesniveauer, så flere bliver præsenteret for iværksætteri som karrieremulighed og bliver klædt bedre på til at starte, udvikle og vækste egen virksomhed.

Derudover peges der på, at en sænkelse af aktieindkomstskatten vil gøre det mere attraktivt at investere i aktier, hvilket vil medføre, at særligt mindre ikke børsnoterede virksomheder vil have lettere ved at tiltrække den nødvendige kapital.

Analysenotat - Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere

pdf

Download