Gemt

Nyt politicenter skal bekæmpe netsvindel

Politiet vil styrke indsatsen mod netsvindel med et nyt center, der skal tage imod anmeldelser om netsvindel og øvrig økonomisk IT-kriminalitet.

Nyhed

Ved udgangen af 2018 skal du som netbutik ikke længere anmelde svindel på den lokale politistation, men via et nyt landsdækkende politicenter under Københavns Politi.

Idéen er at centralisere og specialisere indsatsen mod økonomisk IT-kriminalitet samt forbedre håndteringen af anmeldelser.

Det er justitsminister Søren Pape, der har taget et vigtigt initiativ til at bekæmpe netsvindel. Et initiativ, som Dansk Erhverv hilser velkomment:

”Mange borgere og virksomheder oplever desværre, at betalingskortoplysninger bliver misbrugt, og at svindlere foretager køb over nettet på andres regning. Der er behov for en mere koordineret indsats på tværs af kommunegrænserne”, siger chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark og fortsætter:

”Det er vigtigt, at man som netbutik oplever en fleksibel og tilgængelig anmeldelsesfunktion hos en myndighed, der er specialiseret i at håndtere lige netop den form for kriminalitet, som man er blevet udsat for.”

Når netbutikker anmelder lokalt, kan det være en udfordring at danne sig et overblik over omfanget af økonomisk IT-kriminalitet og de forskellige taktikker, som netsvindlerne benytter sig af.

Netsvindlere opererer ofte ikke lokalt, hvorfor der er behov for en landsdækkende, koordineret indsats, så man kan få mere viden om svindlen og en øget opklaringsrate – og dermed undgå, at sagerne ender i skrivebordsskuffen.

Planen er, at politicenteret vil stå for anmeldelse, visitation og den indledende efterforskning i sagerne, samle sagerne og sende dem til den kreds, som skal forestå den videre efterforskning. Politikredsene har således fortsat ansvaret for færdigbehandlingen og videre retsforfølgning af sagerne.

Samtidig skal centeret øge den forebyggende indsats, navnlig i relation til it-relateret kriminalitet rettet mod små og mellemstore virksomheder og den borgernære it-relaterede kriminalitet.

Læs Politiets pressemeddelelse her.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil