Gemt

Fødevarer på finansloven

Forslaget til finanslov for 2019 indeholder en række væsentlige punkter om fødevareområdet: eksport, styrket dansk gastronomi, strategi for bedre mad, måltider og sundhed.

Nyhed

Forslag til finanslov for 2019 - Fødevarer

Eksport af fødevarer

Regeringen vil prioritere en stærk eksportindsats på fødevareområdet med henblik på at fremme nye markedsadgange samt understøtte regeringens målsætning om et stærkt fødevareerhverv. Dansk Erhverv er positiv overfor regeringens prioritering af fødevareerhvervet. Det er vigtigt, at SMV’er også tænkes ind i eksportindsatsen. Endvidere ser Dansk Erhverv gerne, at regeringen prioriterer importen med henblik på at understøtte et stærkt fødevareerhverv i Danmark. Den danske fødevaresektor består i høj grad også af importerende virksomheder og dertilhørende arbejdspladser i Danmark. Samtidigt sikrer importen et bredt og spændende udbud af fødevarer.

Det kommende fødevareforlig

Regeringen vil i løbet af efteråret præsentere et konkret udspil, der skal sikre, at det høje danske niveau for fødevaresikkerhed fastholdes. Udspillet vil danne grundlag for det kommende Fødevareforlig 4, der skal afløse det nuværende forlig, som udløber med udgangen af 2018.
Dansk Erhverv er tilfreds med, at regeringen vil målrette fødevarekontrollen yderligere mod de områder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden er størst. Det er vigtigt, at vi har en effektiv fødevarekontrol i Danmark, der udnytter sine ressourcer bedst muligt. Dansk Erhverv bemærker i øvrigt, at der afsættes færre midler til Fødevareforlig 4 end Fødevareforlig 3 svarende til et rammefald på i alt 8,4 mio. kr.

Styrkelse af dansk gastronomi

Regeringen afsætter 10 mio. kr. årligt over de kommende 4 år for at styrke afsætningen af danske fødevarer og udvikle bedre måltidsvaner hos børn og voksne. Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer til at styrke gastronomien i Danmark. Dansk Erhverv er positiv overfor regeringens indsats på området. Det er vigtigt at tænke indsatsen bredt, da gastronomi ikke kun er to-stjernede Michelin restauranter, men også relevant for eksempelvis mikrodestillerier, konditorer og hoteller.

Støtte til kulinarisk og gastronomisk udvikling

Der er afsat en pulje i årene 2020-2022 til støtte for kulinarisk og gastronomisk udvikling svarende til i alt 16,5 mio. kr. Formålet med puljen er at medvirke til styrkelse af udviklingen af den danske gastronomi ved at give støtte til innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at fremme gastronomien i Danmark. Dansk Erhverv mener, at gastronomi og branding af faget og dansk madkultur skal tænkes bredt, og ser for eksempel gerne, at Bagerlandsholdet og Konditorlandsholdet støttes på samme måde som Kokkelandsholdet, da dette er en unik platform til kulinarisk og gastronomisk udvikling samt branding af Danmark.

Bedre mad, måltider og sundhed

Regeringen afsætter i alt 40 mio. kr. over de kommende 4 år til den nye strategi om bedre mad, måltider og sundhed på tværs af fem ministerier. En del af midlerne afsættes på fødevareområdet til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed. Blandt andet etableres der et nyt innovationspartnerskab med fokus på produktudvikling og promovering af Nøglehulsmærket. Der etableres også et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed, der skal igangsætte aktiviteter og sikre fremdrift i strategien. Dansk Erhverv er positiv overfor regeringens tiltag, men mener ikke, at det afsatte beløb alene kan forbedre danskernes madvaner og løfte sundhedstilstanden generelt. Dette skal også ses i sammenhæng med, at motion eksempelvis ikke indgår i strategien.

Kontakt os

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil