; ;
Gemt

Flere danskere køber dagligvarer online

En ny analyse fra Dansk Erhverv på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere og flere danskere også køber dagligvarer, når de handler på nettet – men der er stadig langt op til andre lande.

Nyhed

DANSK ERHVERV | E-HANDEL - 14. AUGUST

Dagligvarer udgør knap halvdelen af detailhandlens samlede salg. Men i forhold til e-handlen kan dagligvarer stadigvæk ikke tiltrække forbrugere i samme grad som andre varegrupper.

Mens e-handlen overordnet har oplevet betydelig vækst i Danmark, er nethandlen med fødevarer og dagligvarer fortsat et område, der er slået mindre igennem. Det fremgår af en analyse fra Dansk Erhverv udarbejdet på baggrund af tal om den danske e-handel fra Danmarks Statistik.

Asiatiske lande fører an
Sydkorea, Japan og Storbritannien er de lande, som sammenlignet med Danmark er storforbrugere, når det kommer til handel med dagligvarer og mad på internettet. Sydkorea er verdensmestre i at handle dagligvarer på nettet, hvor næsten 20 pct. af dagligvarehandlen foregår på nettet. Inden for Europas grænser ligger England, Frankrig og Holland også foran Danmark, mens Tyskland og Italien halter efter.

Et marked i vækst
På trods af at e-handlen med dagligvarer ikke kan matche andre varegrupper på nettet, hvor eksempelvis køb af tøj online udgør 20 pct. af markedet, er selve andelen af danskere, der e-handler dagligvarer vokset stabilt de seneste ti år.

Andelen af danskere, som handler på nettet, der også inden for de seneste 12 måneder har købt mad eller dagligvarer på nettet, er steget fra 9 pct. i 2008 til 23 pct. i 2018, viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Det er således næsten hver fjerde af de e-handlende, som også køber dagligvarer, når de handler på nettet.

En del af forklaringen på den stabile vækst er, at leveringszonerne de senere år er udvidet, så flere og flere forbrugere kan få leveret deres varer på hjemmeadressen. En anden forklaring er, at flere spillere er kommet ind på markedet.

Veluddannede i storbyen handler mest
Det er særligt de højtuddannede og højtlønnede beboere i og omkring hovedstaden i aldersgrupperne 20-39 år og 40-59 år, der har bidraget til væksten i de seneste ti år.

Andelen af danskere med en videregående uddannelse, der inden for det sidste år har handlet dagligvarer på nettet udgør 33 pct., mens det blandt danskere med en indkomst over 300.000 ligger på 30 pct.

Af de 20-39-årige har 26 pct. handlet dagligvarer online, mens de 40-59-årige ligger et procentpoint højere. I hovedstadsområdet har i alt 30 pct. købt dagligvarer på nettet.

Dansk Erhverv forventer, at markedet vil vokse yderligere de kommende år.