Gemt

Danskernes forbrug af hoteller i kraftig stigning

Helt nye tal fra Danmarks Statistiks såkaldte forbrugsundersøgelse, der er offentliggjort i dag den 3. december, viser, at danske husholdningers forbrug af hoteller i Danmark er vokset kraftigt.

Nyhed

Tallene viser, at den gennemsnitlige husstand brugte 2.704 kr. på Hoteller, moteller, kroer og lignende i 2017. Det er hele 30 % mere end 2016, og 84 % mere end i 2015. 

I Dansk Erhverv kommer tallene ikke som en overraskelse. Dels har konjunkturerne og beskæftigelsen i Danmark været gode. Dels har danske virksomheder på området gjort det muligt for danskerne at blive hjemme og få store oplevelser i Danmark. Baggrunden er bl.a. de store investeringer i hoteller m.v., som virksomhederne har foretaget de seneste år i renoveringer og nybyggeri. 

”Her i dagene efter finanslovsaftalen er det en glæde at se, at regeringen og Dansk Folkeparti også bidrager til, at den gode spiral kan fortsætte. 

Konkret bliver afgiften for at opvarme et hotelværelse sat ned, og der opnås således ligestilling med andre erhverv,” siger chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen.  

”De nye tal, den kommende udvidelse af hotelkapaciteten i Danmark og denne lempelse af beskatningen på rumvarme tegner godt for Danmarks mulighed for at få del i turismens vækst, så vi kan komme på niveau med vores nabolande,” siger Lars Ramme Nielsen.

Danske husholdningers forbrug af hoteller er steget kraftigt de senere år

 

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil