; ;
Gemt

Færre byrder for turismen

Hvis der er noget, som Dansk Erhverv har haft som mærkesag i årevis, så er det, at der kommer mere rimelige forhold i afgifter, som i særlig grad rammer inden for turismen. Blandt andet betaler overnatnings- og oplevelsesbranchen en markant højere afgift på energi end de fleste andre eksporterhverv. Derfor er vi glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven for 2019 lemper beskatningen af rumvarme i forbindelse med udlejning af værelser og lignende.

Nyhed

Dansk Erhverv | POLITIK - 3. december 2018

Af Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv


Hvis der er noget, som Dansk Erhverv har haft som mærkesag i et stykke tid, så er det, at der kommer mere rimelige forhold i afgifter, som i særlig grad rammer inden for turismen.

Blandt andet betaler overnatnings- og oplevelsesbranchen en markant højere afgift på energi end de fleste andre eksporterhverv. For eksempel har danske hoteller væsentligt højere energiudgifter end produktionsvirksomheder, fordi størstedelen af deres energiforbrug klassificeres som rumvarme fremfor procesvarme. Det er ikke rimeligt. Derfor er vi glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven for 2019 lemper beskatningen af rumvarme i forbindelse med udlejning af værelser og lignende inden for hotelsektoren og tilsvarende sektorer. Lempelsen træder i kraft fra og med 2020.

Det er desuden godt nyt, at der med finansloven sker en ligestilling mellem sommerhuse og helårsboliger, hvad angår elvarmeafgiften.

Der har længe været godt gang i udlejningen af sommerhuse. Så meget, at der er behov for at udvide kapaciteten. Hvis det skal ske, så kræver det flere incitamenter for, at danskerne har lyst til at købe sommerhuse og har lyst til også at leje dem ud. Her er ligestillingen på elvarmeafgiften et godt skridt i den rigtige retning. Det skader så heller ikke, at der er mindre risiko for, at vores turister fremover får et chok i form af en skyhøj ekstraregning, når varmeforbruget skal gøres op.

I Dansk Erhverv er vi ikke i tvivl om, at dansk turisme vil få stor glæde af denne ligestilling mellem helårs- og feriehuse. Det vil bidrage til at realisere vores ambitioner om en længere turistsæson.

Udover de lavere energiafgifter er der flere roser. For turismen, der skriger på faglært arbejdskraft, er en styrkelse af erhvervsskolerne med fjernelse af omprioriteringsbidrag positivt. Det samme gælder prioritering af ruteudviklingsprogrammet Global Connected, penge til Tour de France start samt til styrkelse af dansk gastronomi.

 

 

Kontakt

Sundhed, velfærd & oplevelse

Mette Feifer

Vicedirektør
Medarbejderprofil