Gemt

Nu kan du se satserne for, hvad du skal betale i AUB-bidrag for 2019

Alle virksomheder i Danmark skal betale til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som bl.a. dækker tilskud, præmier og lønrefusioner til arbejdsgivere, som har elever ansat i virksomheden.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 20. DECEMBER 2018

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt og består dels af et uddannelsesbidrag og dels et bidrag til VEU-godtgørelse. Som arbejdsgiver bliver du automatisk tilmeldt og registreret hos AUB og skal ikke selv gøre noget aktivt. Bidraget beregnes pr. fuldtidsmedarbejder, du har ansat. Elever ind-går ikke i denne beregning.

Uddannelsesbidraget udgør i 2019 2.415 kr., mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 451 kr.

Her kan du se en oversigt over udviklingen i dit bidrag til AUB fra 2017 til 2019:

 

2017 

2018

2019 

 Uddannelsesbidrag

 2.382 kr.

 2.363 kr.

 2.415 kr.

 VEU-bidrag

 455 kr.

 339 kr. 

 451 kr. 

 Samlet AUB-bidrag

 2.837 kr. 

 2.702 kr.

 2.866 kr. Som det fremgår af oversigten, faldt VEU-bidraget fra 455 kr. i 2017 til 339 kr. i 2018. Det skyld-tes, at parterne bag VEU-trepartsaftalen besluttede at indføre et fleksibelt VEU-bidrag, så der fremover kommer bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Prognoserne for 2019 viser en stigning i aktiviteten på voksen- og efteruddannelsesområdet, hvorfor VEU-bidraget er forhøjet med 112 kr. i sammenligning med satsen for 2018.

Har du spørgsmål til VEU-bidrag eller AUB, kan du kontakte Dansk Erhverv for yderligere infor-mation.

Kontakt os