Gemt

Professorens 5 gode råd om partnerskaber

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen er professor på CBS og en af arrangørerne bag den internationale partnerskabskonference, CSSI 2018, der blev afholdt på Børsen i juni 2018. Konferencen bød på flere end 20 nationaliteter og indlæg af bl.a. Connie Hedegaard, Christian Friis Bach, Kirsten Brosbøl, og R.E. Freeman samt en lang række virksomheder. Her kan du læse Esbens 5 gode råd om partnerskaber.

Nyhed

DANSK ERHVERV | CSR - 11. DECEMBER 2018

I juni afholdt Copenhagen Business School (CBS) den internationale partnerskabskonference CSSI 2018 i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv. CSSI 2018 konferencen gav mange bud på, hvordan partnerskaber på tværs af sektorer kan bidrage til løsningen af sociale og miljømæssige problemstillinger. Partnerskaber er dog heller ikke uden udfordringer, hvilket også blev flittigt diskuteret på konferencen. Her er professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersens gode råd om partnerskaber:

  1. Vælg med omhu. Konferencen viste, at der findes en myriade af partnerskaber og partnere. Mangfoldigheden betyder også, at virksomheder må udvælge sine partnerskaber med omhu. Store, globale selskaber kan (måske) skræve over mange forskelligartede partnerskaber samtidig. Alle andre bør nok fokusere på at udvikle samarbejdsrelationer med nogle få, gode partnere.
  2. Giv plads. Et partnerskab er sjældent det eneste nye tiltag i virksomheden. Et nyt partnerskab lander ofte ned lige midt i driften, IT-opdateringer, trænings- og uddannelsesforløb, reorganiseringer, udviklingsaktiviteter osv. Hvis virksomheden ikke giver partnerskabet tilstrækkelige ressourcer vil det uundgåeligt løbe ud i sandet. 
  3. Organisér efter forskellighed. Virksomheder, frivillige organisationer, offentlige myndigheder m.m. er ultimativt ansvarlige over for vidt forskellige grupper og interesser. Det er derfor svært at finde fælles fodslag om alting i et partnerskab. Partnerskaber kan dog gennemføres trods uenigheder, så længe man ikke kommer i karambolage med de enkelte partneres kerneopgaver og -værdier. 
  4. Planlægning er ikke alt. Det er først muligt at detailplanlægge et partnerskab, når det er færdigt. Partnerskaber skal derfor organiseres så fleksibelt, at man kan håndtere ændringer i f.eks. aktiviteter og deltagere. Fleksibilitet går dog desværre dårligt i spænd med stigende dokumentationskrav fra myndigheder, bevillingsgivere, bestyrelser, ledere m.m.
  5. Planlægning er noget. At planlægning ikke er alt betyder ikke, at planlægning ikke er noget. Virksomheden bør have rimelig dokumentation for, at et partnerskab realistisk kan levere de ønskede resultater. Manglende forståelse af problemer og løsninger vil dræbe selv det mest ambitiøse og velmente partnerskab. Det er samtidig nødvendigt, at der løbende er overblik over partnerskabets fremskridt. Ellers er det ikke muligt at skride ind i tide, hvis partnerskabet løber ind i problemer. 

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil