; ;
Gemt

Fjern bagatelgrænsen på pakker fra Kina og andre 3. lande

Der fuskes med momsen, og bagatelgrænsen udnyttes, når virksomheder fra tredjelande sælger til danske forbrugere. Fjern moms-bagatelgrænsen og kom problemet til livs

Nyhed

Danske forbrugere e-handler i stigende grad på udenlandske hjemmesider. Sidste år blev hver tredje online krone brugt i en udenlandsk netbutik og for de unge under 30 var det mere end halvdelen. Netbutikker fra Asien er på få år blevet meget populære. PostNord modtog over 10 millioner forsendelser alene fra Kina i 2017. Hvor danskernes e-handel i udlandet forventes at lande på godt 40 mia. kroner i 2017 forventes udenlandske forbrugere kun at lægge 5-6 mia. kroner i danske netbutikker.

Danmark har underskud på sin e-handelsbalance, og det er der flere årsager til. En af de væsentlige årsager er, at danske virksomheder ikke kan konkurrere på prisen, når nogle udenlandske virksomheder undlader at afregne den lovpligtige, danske moms og told.

Unfair konkurrence skader danske virksomheder
I dag er forsendelser fra tredjelande fritaget for moms, hvis værdien af den indhold angives til at være under 80 kr. Til gengæld skal der betales told, hvis værdien overstiger 1150 kr. Men der er desværre mange eksempler på, at der fuskes med angivelsen af pakkens værdi, så hverken virksomheden eller forbrugeren pålægges at betale moms og told. Dertil kommer, at flere af de udenlandske netbutikker, som snyder med moms og told heller ikke efterlever forbrugerbeskyttelsesreglerne eller kravene til produktsikkerhed.

Dansk Erhverv vurderer, at statskassen hvert år går glip af mindst en halv milliard kroner i tabte moms- og toldindtægter, som følge af snyd. Men nok så vigtigt bliver mange danske e-handelsvirksomheder udkonkurreret af den urimelig konkurrence de møder fra udenlandske virksomheder, der omgår loven, både når det kommer til moms, produktsikkerhed og forbrugerregler.

Lad os gøre som svenskerne – fjern moms-bagatelgrænsen
Der skal sættes ind på flere måder, hvis man skal komme fuskeriet til livs. I Dansk Erhverv har vi opfordret regeringen til at intensivere kontrollen med udenlandske forsendelser og opfordret til at særlig SKAT prioriterer området.

Men der er også brug for at fjerne incitamentet til de kunstige værdiansættelser af udenlandske pakker.
EU-landene er blevet enige om at fjerne bagatelgrænsen på de 80 kr. – men først fra 2021. Sverige har allerede fra i 1. marts i år valgt at afskaffe moms-bagatelgrænsen for pakker fra tredjelande, således at der skal betales moms fra første krone. Dansk Erhverv ser gerne, at Danmark kopierer svenskernes initiativ med det samme.

Hvis bagatelgrænsen bliver ophævet, så vil det give et incitament til at de udenlandske netbutikker af sig selv sørger for at afregne moms, hvis de sælger til danske forbrugere. Hvis de ikke gør det selv, vil reglen nemlig betyde, at de pågældende forsendelser vil blive pålagt et administrationsgebyr for transportfirmaets arbejde med at udregne og betale moms. PostNord, som de fleste asiatiske netbutikker bruger, fordi de p.g.a. en gammel postaftale får rabat, tager 128 kroner plus moms for det arbejde.

Forslaget vil være et vigtigt skridt, selvom det langt fra vil løse alle problemer. Men det vil alt andet lige resultere i, at der vil blive betalt moms af flere forsendelser fra udenlandske netbutikker, og at konkurrencen dermed bliver mere fair. Dansk Erhverv er tilhængere af konkurrence – men den skal være fair og foregår på lige betingelser.