; ;
Gemt

REACH: Få hjælp til at overholde krav

EU’s kemikalieregulering stiller særlige krav til information om problematiske kemiske stoffer i varer. Få hjælp til at overholde dem.

Nyhed

Dansk Erhverv | Miljø- og Ressourcer | Februar 2018

Nye værktøjer skal hjælpe leverandører, indkøbere og forhandlere med at overholde de krav, som REACH stiller til information om særligt problematiske stoffer i artikler/varer.

Stort set alle virksomheder og brancher er berørt af REACH. Virksomheder skal blandt andet kunne informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt pct. af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det kan være kræftfremkaldende stoffer eller særligt miljøfarlige stoffer. Informationspligten gælder, uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra et land udenfor EU.

For mange virksomheder giver reglerne en række udfordringer: Det kan være svært at gennemskue, hvilke varer reglerne gælder for, og hvordan man indsamler oplysninger fra sine leverandører - og ikke mindst hvordan man bærer sig ad med at kontrollere oplysningerne.

For at hjælpe forhandlere med at overholde informationspligten er der udgivet en ny vejledning.

Den giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan forhandlerne kan finde ud af, om deres varer indeholder kandidatlistestoffer.

Det skal være med til at sikre, at korrekte oplysninger om kandidatlistestoffer bliver indsamlet og givet videre til kunderne i hele værdikæden frem til den endelige forbruger.

Der er også udviklet en ny hjemmeside der giver eksempler på kandidatlistestoffer i artikler og adgang til databaser med eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer. Ved at bruge vejledningen og dens skabeloner bidrager virksomhederne til, at deres leverandører bliver mødt med mere ensartede krav. Det vil styrke kvaliteten af oplysningerne, samtidig med at kontrolarbejdet lettes for alle led i kæden.

De nye værktøjer er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Brancheforeningerne Danske Byggecentre, Dansk Erhverv og Dansk Industri, der har indgået et partnerskab for at styrke håndteringen af informationspligten.

Selvom værktøjerne er udarbejdet med afsæt i byggemarkedsbranchen, kan de anvendes af alle virksomheder, der handler indenfor EU eller importerer varer fra lande udenfor EU.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan hente skabelonerne.

Kilde: Mst.dk

Dansk Erhverv holder medlemsarrangementer om REACH

Senere i år vil Dansk Erhverv holde medlemsarrangementer om REACH, så du som medlem kan få den rette rådgivning til, hvordan du overholder EU’s kemikalieregulering.

Arrangementerne vil fremgå i Dansk Erhvervs kursusoversigt.