Gemt

Strengere regler for bisphenol A

De nye EU-regler for bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer indeholder bl.a. en markant reduktion af migrationsgrænsen for bisphenol A i plast samt et totalforbud mod afsmitning af stoffet fra emballage, der indeholder babymad.

Nyhed

Bisphenol A (BPA) er et stof, der bl.a. kan anvendes i produktionen af fødevarekontaktmaterialer, som fx plast og plastflasker af typen polycarbonat, lakken på indersiden af dåser til føde- og drikkevarer samt lakken på indersiden af metallåg og kapsler til fx glasemballage.

EU-Kommissionen har netop publiceret en ny forordning om BPA, der markant strammer reglerne for brugen af stoffet i materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, også kaldet fødevarekontaktmaterialer. Forordningen indeholder følgende krav:

  • Grænseværdien for migrationen af BPA fra plast over i fødevarer ændres fra 0,6 mg/kg til 0,05 mg/kg.
  • Det eksisterende forbud mod brug af BPA til fremstilling af polycarbonatsutteflasker til spædbørn udvides til også at gælde polycarbonatdrikkekopper eller -flasker bestemt til spæd- og småbørn.
  • Migrationen af BPA over i fødevarer fra lakker eller overfladebehandlingsmidler, der anvendes på fødevarekontaktmaterialer, fastsættes til højst 0,05 mg/kg.
  • BPA må slet ikke migrere fra lakker eller overfladebehandlingsmidler, der anvendes på fødevarekontaktmaterialer, som specifikt anvendes til modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier, babymad, fødevarer til særlige medicinske formål til spæd- og småbørn samt mælkebaserede drikkevarer og lignende, der specifikt er bestemt til småbørn.
  • Fødevarekontaktmaterialer der lovligt er blevet markedsført inden den 6. september 2018, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.
  • Forordningen er gældende fra den 6. september 2018.

Danmark har allerede i en årrække haft et nationalt forbud mod BPA i alle fødevarekontaktmaterialer til børn op til 3 år, fx sutteflasker, tudkopper samt emballage til mad specifikt beregnet til spæd- og småbørn, som fx babymad på glas og i dåser. I forbindelse med ikrafttræden af Kommissionens forordning vil Fødevarestyrelsen se på muligheden for at ophæve den danske særregel.

Læs Kommissionens nye forordning (2018/213)

Kontakt os

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent