Gemt

Dansk Erhverv er med i den digitale Hub

Regeringen har besluttet at afsætte 20 mio. i år og 25 mio. i de efterfølgende år til at drive en såkaldt digital hub. Dansk Erhverv er centralt placeret i dette arbejde, idet vi har fået en bestyrelsespost.

Nyhed

Dansk Erhverv | POLITIK - 30. januar 2018

Af Geert Laier Christensen, underdirektør i Dansk Erhverv

Det går hurtigt med udvikling af ny teknologi. Internet Of Things, Big Data, kunstig intelligens og så videre breder sig med lynets hast. Det er en regulær bølge, som vi ser. Hvis vi fortsat skal være et af de mest velstående lande i verden, er det afgørende, at danske virksomheder får de bedste muligheder for at komme med på denne bølge.

Regeringen har besluttet at afsætte 20 mio. i år og 25 mio. i de efterfølgende år til at drive en såkaldt digital hub. Dansk Erhverv er centralt placeret i dette arbejde, idet vi har fået en bestyrelsespost.

Den digitale hub får fire opgaver (jvf. figuren nedenfor).

  1. Matchning og samarbejde mellem etablerede virksomheder, iværksættere og andre aktører.
  2. Et nationalt center for forskning i digitale teknonologier.
  3. Styrket adgang til viden og eksperter inden for kommerciel anvendelse digital.
  4. Markedsføring af Danmark som digitalt foregangsland.


Det er vigtigt for Dansk Erhverv, at hubben kommer til at supplere og binde det arbejde, der allerede foregår, sammen. På mange virksomheder og forskningsinstitutioner arbejdes der intenst med de nye teknologier. Idéen er, at hubben skal sikre, at vi får det fulde kommercielle udbytte af det arbejde.

Det skal ske gennem initiativer så som digital match making, involvering i et nyt forskningscenter, hvor arbejdet med de nye teknologier samles, frikøb af data, afholdelse af konferencer, promovering af Danmark i udlandet, så vi kan tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer og understøtte eksporten på dette område.

Vi ser frem til at være en del af Digital Hub Denmark. Vi ser frem til, også her, at være med til at forme fremtiden.

Kontakt os