; ;
Gemt

Hvornår må du opkræve gebyr for kortbetalinger?

04. januar 2018

Fra årsskiftet trådte den nye lov om betalinger i kraft, og nu er der indført et generelt forbud mod at overvælte kortgebyrer på kunderne. Konkurrencestyrelsens nye vejledning om kortgebyrer blev klar lige inden jul

Konkurrencestyrelsen holder øje med, om den nye betalingslovs forbud mod kortgebyrer bliver overholdt, og lige inden jul kom styrelsens korte og klare vejledning ”Forretningers opkrævning af gebyrer”.

Den gennemgår de mest almindelige betalingsformer, men styrelsen gør også opmærksom på, at vejledningen løbende bliver opdateret i takt med udviklingen på betalingsområdet, og når nye spørgsmål bliver besvaret.

Vejledningen slår fast, at du som forretning:

  • Ikke må overvælte gebyrer på kunder, der vælger at betale med et betalingskort.
  • Ikke må overvælte gebyrer på kunder, der vælger at betale med en mobil betalingsløsning, der er baseret på et betalingskort.
  • Gerne må overvælte gebyrer på kunder, der betaler med firmakort eller treparts betalingsordning.
  • Gerne må overvælte gebyrer på kunder, der betaler med et betalingskort, som er udstedt af en bank eller en betalingskortordning, der er beliggende uden for EU.
  • Gerne må tilbyde rabatter til kunder, der anvender et bestemt betalingskort.
  • Gerne må kræve administrations-, drifts- og ekspeditionsgebyrer uafhængigt af betalingen.

Forbud mod overvæltning af gebyrer på kunden

Du må ikke opkræve et særskilt gebyr for betalingen, når en kunde vælger at bruge et betalingskort i en fysisk forretning eller en forretning på internettet. Du må altså ikke længere overvælte et gebyr på kunden for kortbetalinger. Forbuddet gælder både for betalinger, der gennemføres med debet- og kreditkort.

Forbuddet omfatter private betalingskort som f.eks. Visa/Dankort, Dankort, Mastercard, Mastercard debet, Visa og Visa debet.

Mobile betalingsløsninger

En mobil betalingsløsning er en betalingsform, hvor en kunde betaler via en app på sin smartphone. En mobilbetaling kan være baseret på et betalingskort, og i dette tilfælde må der ikke overvæltes gebyrer på kunden. En mobilbetaling kan også være baseret på en konto-til-konto overførsel, og i dette tilfælde må der gerne overvæltes gebyrer på kunden.

Er du i tvivl, om en mobilbetaling er en kortbetaling eller en kontooverførsel, kan du kontakte din indløser for mere information.

Hvad med PayPal?

Betalinger med PayPal er ikke direkte beskrevet i vejledningen. Vi har dog fået en del spørgsmål om PayPal og gebyrer. Vores svar er, at forretningerne ikke må opkræve betalingsgebyr, da PayPal i sit aftalegrundlag med forretningerne udtrykkeligt fastslår, at der ikke må pålægges kunden gebyrer.

Gebyrer er OK ved firmakort og betalingskortordninger med tre parter

Hvis en kunde betaler med et firmakort må du gerne overvælte gebyrer på kunden. Et firmakort er et betalingskort, der er udstedt til enten

  1. virksomheder
  2. enheder i den offentlige sektor
  3. selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer. Firmakortet kan f.eks. være et MasterCard, der er udstedt af kundens firma, og hvor betalingen omfatter arbejdsrelateret udgifter.

Hvis en kunde betaler med et kort, der er udstedt af en ”betalingskortordning med tre parter” må du gerne overvælte gebyrer på kunden. Eksempler på betalingskortordninger med tre parter kan være Diners Club eller American Express. Overvæltning af gebyrer på kunder, der anvender Diners Club eller American Express, er kun tilladt, hvis du har en direkte indløsningsaftale med Diners Club eller American Express. 

Betalingskort udstedt uden for EU kan pålægges gebyrer

Forbuddet mod overvæltning af gebyrer gælder kun, når både din og kundens betalingstjenesteudbyder er beliggende inden for EU.

Hvis en kunde betaler med et betalingskort, der er udstedt af en bank eller en betalingskortordning, der er beliggende uden for EU må du gerne overvælte gebyrer på kunden.

Rabatter

Du må gerne tilskynde dine kunder til at betale med et bestemt betalingskort ved at tilbyde dem rabatter eller lignende. Som eksempler på en rabat kan nævnes fri fragt, prisreducering eller loyalitetsprogrammer.

Andre gebyrer

De nye regler har ikke indflydelse på opkrævningen af administrations-, drifts- og ekspeditionsgebyrer, som du opkræver uafhængigt af kundens valg af betalingsform. Du må ikke omgå forbuddet ved blot at kalde et gebyr – der reelt er et betalingsgebyr – for noget andet end det er. Det afgørende er nemlig ikke, hvad du kalder gebyret. Det afgørende er, om gebyret opkræves fordi kunden har valgt at betale med kort.

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk.

Kontakt

Digital Handel

Henrik Theil

Chefkonsulent